woensdag 23 februari 2022

Openbaar onderzoek in kader van landbouwbeleid

Nog tot en met 14 maart kun je opmerkingen doorgeven voor het openbaar onderzoek in verband met het landbouwbeleid 2023-2027.


Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Europa wil tussen 2023 en 2027 inzetten op een gemeenschappelijk landbouwbeleid met volgende doelstellingen:

1.     zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers

2.     het concurrentievermogen vergroten

3.     de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren

4.     bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering

5.     zorgen voor het milieu

6.     landschappen en de biodiversiteit beschermen

7.     de generatiewissel bevorderen

8.     het platteland vitaal houden

9.     de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen

Vlaams strategisch plan

Om het Vlaamse strategisch plan voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027 te kunnen goedkeuren, wordt een planmilieueffectenrapport (plan-MER) uitgevoerd. Hierin worden de effecten op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Het ontwerp van dit plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB strategisch plan 2023-2027 kun je inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis, of raadplegen op www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER

Opmerkingen?

Nog tot en met 14 maart kun je opmerkingen met betrekking tot de plannen doorgeven via de:

Dienst Omgeving Zeelaan 21, 8660 De Panne omgeving@depanne.be

of

rechtstreeks bij:

Departement Landbouw en Visserij (Secretariaat-generaal Plan-MER PL0272, GLB Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel; departement@lv.vlaanderen.be

 

https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Boerenprotest tegen uitbreiding natuurgebied Handzame- en IJzervallei in Brugge

In een opvallende demonstratie hebben ongeveer 250 boeren met hun tractoren de straten van Brugge gevuld om te protesteren tegen de geplande...