zaterdag 29 juni 2019

Woumen verwelkomt nieuwe priester Geert Roseeuw

Geert Roseeuw, (48 jaar, op 3 juli aanstaande 25 jaar priester) heeft eervol ontslag bekomen als pastoor van de federatie Zonnebeke Sint-Augustinus en is met ingang van 1 september 2019 door Mgr. Lode Aerts benoemd tot priester van Woumen - pastorale eenheid Sint-Pieter Groot-Diksmuide. Hij volgt er Bart Malfait op.


Geert Roseeuw was twaalf jaar pastoor in Zonnebeke. Hij viert dit jaar trouwens als priester zijn zilveren jubileum. In de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke werd Geert Roseeuw op zondag 3 juli 1994 tot priester gewijd.
Wij wensen priester Geert alvast veel vreugde toe in zijn nieuwe taak en hopen dat hij zich spoedig hartelijk welkom mag weten.

Namens de Woumenaars
.
Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu


woensdag 12 juni 2019

DOE MEE... aan de grote BEWONERSBEVRAGING WOUMEN !


ENQUÊTE - DOE MEE AAN DE GROTE BEWONERSBEVRAGING WOUMEN 
Beste Woumenaar,

Tijdens de gemeenteraadszitting van 14 januari werd het College van burgemeester en schepenen van Diksmuide voorgesteld. Nu zijn jullie aan zet.  Het bewonersplatform ‘De Blankaartklok’ van Woumen lanceert een eerste grote bewonersbevraging. Wij hebben wel een paar ideeën, maar omdat wij de spreekbuis willen zijn van alle
Woumenaars vonden we het nodig om een kleine enquête samen te stellen over uiteen lopende onderwerpen met betrekking tot ons dorp.
We zouden het enorm appreciëren moest u wat tijd willen vrijmaken om deze in te vullen.
Het kan alleen uzelf en de Woumense bevolking ten goede komen.
Deze enquête is en blijft anoniem.
We hadden graag deze enquête terug ontvangen vóór 10 augustus 2019, zodat we voldoende tijd hebben voor het verwerken en analyseren van de gegevens.
De resultaten van deze enquête zullen voorgesteld worden op de algemene dorpsvergadering van … september 2019.


ENQUÊTE - DOE MEE AAN DE GROTE BEWONERSBEVRAGING WOUMEN 

Veel succes!
Het bestuur van het Bewonersplatform ‘De Blankaartklok’ dankt u voor uw medewerking.

Redactie: Bertrand Vande Ginste - www.woumen.eu

zaterdag 8 juni 2019

Priester Bart Malfait van Woumen neemt afscheid van zijn parochianen


Het nieuws dat Priester Bart Malfait van de Woumense parochie met haar prachtige kerk gaat verlaten sloeg de voorbije dagen in als een bom. De geliefde Priester Bart Malfait is door bisschop Lode Aerts benoemd tot pastoor van de parochies Wingene Sint Amandus, Wingene Sint Georgius ( Wildenburg) en Wingene Sint Jan Baptist, met ingang van 1 september 2019.
Het bisdom zal kijken om een nieuwe medepastoor te benoemen om het team en de vrijgestelden van onze Pastorale Eenheid te komen versterken.

Koffiedik kijken wie nu in Woumen zijn taak zal overnemen....
Bedankt voor alles!Interview met  Priester Bart MALFAIT

Uit  ‘De Blankaartklok’ -  december 2004

 We hadden een gesprek met Priester Bart, bekleder van een knelpuntenberoep.  De vergrijzing van de clerus is een ernstig probleem.   Vele andere kerkelijke engagementen – van diakens over parochieassistenten tot vrijwilligers – zijn in de katholieke Kerk mogelijk, maar ze kan niet zonder priesters.   (www.kerknet.be) Als Woumenaar zijn wij blij dat de pastorie weer bewoond wordt door een  priester.   Ja, Priester Bart Malfait is de nieuwe bewoner van de pastorie in de Kerkhofstraat.  Als Zwevegemnaar is hij uitgeweken naar de Westhoek. Hij is een heel jonge parochiepriester van 32 jaar. Vroeger gingen priesters eerst een aantal jaar lesgeven om dan rond hun 45ste als parochiepriester te starten.   Doordat er nu minder en minder priesters zijn, kan Priester Bart zo jong starten in onze parochie.  Hij is priester in de parochiefederatie IJzerkerken.  Samen met pastoor-deken Roland Hemeryck, priester Gustaaf Vanthuyne en diaken Palmer De Keyrel gaat hij voor in vieringen in Woumen, Diksmuide, Esen, Oudekapelle, Nieuwkapelle en Sint-Jacobskapelle.  Priester Peter Prinzie is één weekend per maand gastpriester in Woumen en Esen.

 Wat is het belangrijkste als parochiepriester?
Pastoor zijn is eigenlijk een herder zijn onder de mensen. Mijn belangrijkste doel is : God dichter bij de mensen brengen, in de hoop dat ze ervoor open staan.
 Herder worden, hoe is dat gegroeid ?  Was het een late roeping?
Het was geen late roeping, het was een laat antwoord.  Vanaf mijn 10de à 11de  jaar zei ik al dat ik priester wilde worden.  De parochiepriester in Zwevegem, Freddy Malfait heeft in mij iets wakker gemaakt.  Ik woonde dicht bij de kerk en was zo nauw betrokken bij het kerkgebeuren. Tot mijn 18de volgde ik wiskunde-economie, daarna graduaat (nu bachelor) boekhouden voor 3 jaar aan de Hantal in Kortrijk. Na die opleiding ben ik naar het seminarie gegaan, waar ik het na 1 jaar terug verliet om in Leuven godsdienst-wetenschappen te volgen.   Na deze 4 jaar ging ik 2 jaar lesgeven aan scholen in West-Vlaanderen.  Dan pas ben ik teruggegaan naar het seminarie.  Na een  aanvullend jaar en een stagejaar in Brugge, verhuisde ik in september 2003 naar Diksmuide.  Toen ik priester was gewijd en de bisschop mij benoemde tot pastoor mocht ik  een pastorie betrekken.   Het lag wat voor de hand dat dit in Woumen zou zijn.

Vind je het belangrijk om bij bejaarden of zieken op bezoek te gaan?
Ja, heel belangrijk, dat wil ik ook graag doen.  
 Hoe sta je tegenover jongeren?
Ik wil mij graag inzetten voor jongeren, maar dat is daarentegen moeilijker, omdat zij anders tegenover geloof staan dan oudere mensen.
 Verenigingen?
Ja, graag,  ik ben al proost van enkele verenigingen.  Als ik gevraagd wordt als proost of voor speciale gelegenheden dan zal ik dat zeker niet afslaan, maar tegenwoordig kan je niet meer op dezelfde manier proost zijn zoals de vroegere pastoors.  We worden teveel gevraagd. Als pastoor kom ik graag  bij de mensen.
 Er wordt wel eens gezegd dat de priester vroeger de psychiater was voor mensen met problemen.  Wat vind je daarvan?
Ik wil zeker helpen waar ik kan, waar mij gevraagd wordt, zal ik helpen.  Sommigen zouden beter eens naar een priester toestappen in plaats van naar een psychiater.
 Welke week  preek je in Woumen?
Normaal preek ik elk 3de weekend in Woumen, al kan dat binnen korte tijd veranderen.
 Waarvoor heb je bewondering?
• Voor schoonheid
• Muziek is de mooiste kunst volgens mij,
• Schoonheid in de natuur,
• Mooie gebouwen, kerken.  Het is het werk van de goddelijke voorzienigheid dat ik bij zo’n schone kerk ben terechtgekomen !
• Kardinaal Danneels is iemand waarvoor ik, samen met velen, veel bewondering heb.
 Waaraan heb je een afkeer?
• Aan slordigheid en wanorde
• Drukdoenerij en tijdsdruk
Zou je het toelaten dat daklozen in de kerk wonen?
1° Ik zou eerst helpen zoeken naar andere mogelijkheden zoals de parochiezaal en gastgezinnen
2° Ik begeef me liever niet op politiek vlak
3° Ik zou die beslissing niet alleen nemen
4° Bij uiterste noodsituatie zou ik het wel toelaten, hoewel een kerk bedoeld is voor erediensten en geen slaapgelegenheid is. 
Ben je bijgelovig?
Neen
Wat wil je in deze wereld veranderen?
Mijn bedoeling is dat mensen zich meer openstellen voor God, dat mensen hun geloof verdiepen, dat mensen een relatie opbouwen met God, dat ze tot gebed komen.  Dan gaat de wereld beter  worden.
 Priester Bart voelt zich goed in Woumen. Hij vindt de wekelijkse mis heel belangrijk.  Hij hoopt het goed te kunnen vinden met de mensen uit de streek.  Hij hoopt op een goeie samenwerking met de leken.   Hij staat open voor vernieuwing, zoals meer jeugdmissen, gezinsmissen, projecties in de kerk, enz.
 We wensen Priester Bart alvast veel geluk en creativiteit als nieuwondernemend parochieherder.

Redactie en foto’s: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

Boerenprotest tegen uitbreiding natuurgebied Handzame- en IJzervallei in Brugge

In een opvallende demonstratie hebben ongeveer 250 boeren met hun tractoren de straten van Brugge gevuld om te protesteren tegen de geplande...