donderdag 31 januari 2019

KWB Woumen kookt vegetarisch in het kader van de klimaatopwarming


Nu het klimaatprotest van de jongeren steeds groter wordt kookten de KWB-leden eens vegetarisch.  De KWB-leden gingen aan de slag onder leiding van Els Daenekindt om vijf vegetarische gerechten klaar te maken.  Het was zweten en zwoegen maar uiteindelijk was de beloning groot toen men mocht aanschuiven voor het kwintet van heerlijke smaakbommen.


Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

dinsdag 15 januari 2019

Parochiale werking St. Andreas - Woumen is geen eiland in de wereldkerk!


De parochieploeg van Woumen bestaat uit een aantal enthousiaste mensen en is het eerste aanspreekpunt voor alles wat ons parochieleven aanbelangt en draagt de verantwoordelijkheid voor het beleid in de parochie en komt daarvoor regelmatig samen.
“De grondvraag is niet ‘Hoe houden wij het allemaal draaiend?’ maar ‘Hoe kunnen wij mensen helpen leven naar Gods droom?’.” Dit is inderdaad het uitgangspunt van de parochieploeg en bij uitbreiding van de hele parochiegemeenschap. “Het gaat niet om ons individu. Maar wel hoe wij – als individu – kunnen en mogen meebouwen aan die Godsdroom voor onze wereld. Onze parochie is echter geen eiland in de wereldkerk maar maakt deel uit van een hele structuur” aldus voorzitster, Hilda Defossez. Deze ploeg wil duidelijk het beleid van onze parochie gestalte geven. 


>>> fotoalbum (klik hier)


Na de speciale zondagsviering door priester Bart Malfait waren alle parochianen uitgenodigd voor een sfeervolle receptie in oc ’t Woumenhof. Tijdens dit samenzijn mochten de mensen kijken naar een fijne beeldmontage over het leven in de parochie in 2018.  Bertrand Vande Ginste had die honderden beelden netjes gemonteerd tot een schitterend geheel.  Bij het zien van de beelden hoorde je af en toe een ‘o ja’, een ‘wit je ’t nog’, … Pastoor Bart kon niet aanwezig zijn op de receptie daar hij nog een mis celebreerde in Esen.
In haar toespraak bedankte en benadrukte parochiaal voorzitster, Hilda Defossez de absolute en onontbeerlijk medewerking van de vele plaatselijke vrijwilligers die zich belangeloos ten dienste stellen van de gemeenschap.

>>> fotoalbum (klik hier)
Hilda sloot haar dankwoord af met enkele bedenkingen... Verwonderingen… zie filmpje...
Film: Verwondering... Hilda Defossez - KerkNET - WoumenRedactie, foto’s, film: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

maandag 14 januari 2019

Kerstboomverbranding met heerlijke BBQ-sprotjes lokte veel volk


Zaterdag  5 januari was er om 18 uur de 26ste kerstboomverbranding in Woumen. In de voormiddag hadden de mensen van de WK©G de 150 kertbomen opgehaald in het dorp en ze netjes gestapeld voor de verbranding. Eenmaal de brandweer van Diksmuide onder de leiding van Philip de brandweerman het sein gegeven had om het vuur te ontsteken mochten de talrijke aanwezigen genieten van heel wat lekkers. 


De sprotjes roken en smaakten heerlijk, de zelfgemaakte glühwein viel bij iedereen in de smaak en de warme chocolademelk leek bij de mensen even lekker te zijn als deze die Markske uit de kampioenen drinkt.Op de foto zien we mensen genieten van het drankje en de visjes uit de Noordzee: André Vanacker, directirece van de vrije basisschool Hilde Huyghebaert, Ruben Mackelberg, burgemeester Lies Laridon, voorzittere van het bewonersplatform Manu Mackelberg, bestuurslid van de WK©G Geert Versteele en voorzitster van de parochieraad Hilda Defossez. De WK©G vindt het leuk om elk jaar opnieuw deze mooie avond gratis te mogen aanbieden aan de Woumenaars.

>>> Fotoalbum (klik hier)

Film
Redactie, foto’s, film: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

zondag 13 januari 2019

Driekoningen werden goed ontvangen

Zaterdag 5 januari trokken de (*)3-koningen door het Blankaartdorp. De 35 koningen kwamen eerst samen in de eetzaal van de vrije basisschool om er een kleine attentie klaar te maken voor de bewoners van het dorp. Achteraf trokken ze onder leiding van leden van de gezinsbond door het drop om de geschenken - zoals het koningen betaamt -af te geven aan de mensen. De koningen werden overal goed onthaald en mochten natuurlijk ook leuke dingen in ontvangst nemen. Snoepjes, koekjes, ... vulden snel de zakjes van de koningen. 


Ze ontvingen ook heel wat centen die men op zondagmorgen aan priester Bart overhandigde. De koningen zamelden 185 euro in voor het werk van Missio. Na hun tocht mochten de kinderen genieten van een warme chocomelk en smakelijke pannenkoeken. Drie kinderen hadden tijdens het smullen van de heerlijke pannenkoeken plots een eigenaardig voorwerp in de mond. Een rietje bepaalde wie er voor 2019 de koningen van Woumen waren.

Op de foto bemerken we Remi Halewyck, Elise Crombez en Helena Debruyne.

(*)Het feest ontstond in de vierde eeuw in het oosters christendom en was oorspronkelijk bedoeld om de verschijning van de vleesgeworden Zoon van God op aarde te vieren (ἐπιφάνεια, epiphaneia is Grieks voor 'verschijning'). Daarbij werden de tekenen van Jezus' goddelijkheid herdacht: de geboorte uit de maagd Maria, het bezoek en de aanbidding door de wijzen uit het oosten, gebeurtenissen uit Jezus' jeugd en de doop van Jezus door Johannes de Doper.
De Kerk van de Latijnse ritus vierde de geboorte van Jezus echter steeds op 25 december. Met de overname van het feest van de epifanie op 6 januari door de Latijnse Kerk werd daarom alleen de aanbidding der wijzen herdacht, waarmee de bekendmaking van Christus aan de wereld wordt gevierd.
In de volgende Europese landen is het een officiële feestdag: Andorra, Cyprus, Duitsland (enkele deelstaten), Finland, Griekenland, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Oostenrijk, Polen, Slovakije, Spanje, Zweden en Zwitserland (enkele kantons).[1] In de landen waar het geen vrije dag is, wordt het meestal de zondag het dichtst tegen 6 januari gevierd

Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

donderdag 10 januari 2019

Woumen - Grootste uitdaging 2018 - wandeltocht van 84 km tijdens ‘De Warmste Week’


Woumenaars Manu Mackelberg, Gregory Loor, Wim Coussement en Steven Vanhaverbeke trokken te voet naar Wachtebeke. Een gesponsorde wandeltocht van 84 kilometer lang was de apotheose van een vijfledige actie in het kader van ‘De Warmste Week’.
De wandeltocht  van 1 nacht en 1 dag was een uitputtingsslag die de deelnemers niet gauw zullen vergeten. Pijnlijke blaren gooiden roet in het eten, maar Manu beet door en bleef overeind tot aan de finish. Het viertal kreeg onderweg nog de steun van Brecht Debruyne en Ruben Mackelberg, die respectievelijk vijftig en dertig kilometer meestapten.  
Alle acties samen brachten 5.100 euro op, een bedrag dat zal geschonken worden aan ‘De OpenLink’ (*) voor hun strijd tegen dementie.
Het woonzorgcentrum ‘De OpenLink’ wil de mooie cheque van ruim 5.100 euro besteden aan de aankoop van een BeleefTVdit is een interactieve speeltafel die mensen met dementie op een speelse wijze activeert en stimuleert.
Puike prestatie… Proficiat…
Film(*)De Open Link’ is een woon- en zorgcentrum in Woumen dat zich ondermeer specialiseert in de verzorging van dementerende bejaarden. Ze wil hierbij een voortrekkersrol spelen en wenst nu te investeren in de nieuwste digitale hulpmiddelen teneinde de dementerenden en hun families (kinderen, kleinkinderen, vrienden,…) samen te helpen om dementie tegen te gaan of ten minste te vertragen. Door de aankoop van een “Beleef TV” willen ze deze doelstellingen verwezenlijken.
Info: Woonzorgcentrum ‘De OpenLink’ Iepersteenweg 6, 8600 - 051 50 02 48 - Katrien Sampers; Directeur; directie@deopenlink.be - www.deopenlink.be

Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu


dinsdag 8 januari 2019

Kersttrail Woumen met 262 deelnemers tijdens ‘De Warmste Week’ was top!


>>> Fotoalbum (klik hier)

De kersttrail doorheen Woumen en zijn handelszaken/bedrijven stond tijdens ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel in het teken  van "verbondenheid". Ondanks het koude weer schreven zich toch 262 deelnemers in. De loopwedstrijd van 3 km met 114 deelnemers werd gewonnen door Ruben Herrewyn en de 1e plaats van de 7 km loop met 148 deelnemers ging naar Thomas Goethals. Door zowel industriële bedrijven, handelszaken, boerderijen, een centrum van Sport Vlaanderen en een natuurreservaat te lopen werd alzo het dorp verbonden om samen tegen dementie te strijden. Nadien kon men nog  nagenieten op de gezellige kerstmarkt waar leden van de fanfare ‘Hoger Op’ en kinderen van de basisschool kerstliedjes speelden en zongen.
  • Resultaten – kersttrail Woumen 3 km.pdf (klik hier
  • Resultaten – kersttrail Woumen 7 km.pdf (klik hier
Redactie en foto’s: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu


maandag 7 januari 2019

De kruistocht van Gauthier van Woumem tijdens ‘De Warmste Week’ bracht 5.100 euro op


>>> Fotoalbum (klik hier)
Woumenaars Manu Mackelberg, Gregory Loor, Wim Coussement en Steven Vanhaverbeke trokken te voet naar Wachtebeke. Een gesponsorde wandeltocht van 84 kilometer lang was de apotheose van een drieledige actie in het kader van ‘De Warmste Week’. Heel wat sympathisanen trokken per bus naar domein Puyenbroeck om hun wandelhelden op te wachten en tijdens de laatste kilometer te vergezellen naar het evenementeneiland, waar de radiomarathon Music For Life van Studio Brussel plaatsvond. Bij hun aankomst in domein Puyenbroeck werden ze hartelijk onthaald door dorpsgenoten en delegaties van woonzorgcentrum ‘De Openlink’(*) en de ‘Vrije Basisschool’. ‘Reus Gauthier van Woumen’ liep voorop en de Koninklijke Muziekmaatschappij ‘Hoger Op’ begeleide het gezelschap naar het evenementeneiland. Deze warme actie "de kruistocht van Gauthier van Woumen" verwijst naar de ridder Gauthier van Woumen één van de oudste Woumenaars is, die we in de geschiedenis konden terugvinden en die in ons dorp vereenzelvigd is in een reus.
5 warme acties tegen dementie
De verschillende acties werden op het getouw gezet door het bewonersplatform ‘De Blankaartklok’ en kregen de medewerking van tal van plaatselijke verenigingen. Als goede doel werd gekozen voor woonzorgcentrum ‘De OpenLink’. De kinderen van de Vrije Basisschool liepen een kerstrun en het bewonersplatform ‘De Blankaartklok’ organiseerden een kersttrail waarvoor 280 sportievelingen opdaagden, en tijdens deze  tweede kerstmarkt werd een kerstballenactie met een 'kerstboom tegen dementie gevoerd, wat resulteerde in deze gesponsorde kruistocht naar Wachtebeke. Alle acties samen brachten 5.100 euro op, een bedrag dat zal geschonken worden aan ‘De OpenLink voor hun strijd tegen dementie..
>>> Fotoalbum (klik hier)
De 'Kruistocht van reus Gauthier' was een uitputtingsslag die de deelnemers niet gauw zullen vergeten. Pijnlijke blaren gooiden roet in het eten, maar Manu Mackelberg beet door en bleef overeind tot aan de finish. Het viertal kreeg onderweg nog de steun van Brecht Debruyne en Ruben Mackelberg, die respectievelijk vijftig en dertig kilometer meestapten.  Het woonzorgcentrum De OpenLink wil de mooie cheque van ruim 5.100 euro besteden aan de aankoop van een BeleefTVdit is een interactieve speeltafel die mensen met dementie op een speelse wijze activeert en stimuleert.
Proficiat aan alle deelnemers en bedankt voor uw steun!
>>> Fotoalbum (klik hier)
Film


(*)De Open Link’ is een woon- en zorgcentrum in Woumen dat zich ondermeer specialiseert in de verzorging van dementerende bejaarden. Ze wil hierbij een voortrekkersrol spelen en wenst nu te investeren in de nieuwste digitale hulpmiddelen teneinde de dementerenden en hun families (kinderen, kleinkinderen, vrienden,…) samen te helpen om dementie tegen te gaan of ten minste te vertragen. Door de aankoop van een “Beleef TV” willen ze deze doelstellingen verwezenlijken.

Info: Woonzorgcentrum ‘De OpenLink’ Iepersteenweg 6, 8600 - 051 50 02 48 - Katrien Sampers; Directeur; directie@deopenlink.be - www.deopenlink.be

Redactie en foto’s: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu


dinsdag 1 januari 2019

Warmste kerstmarkt van Woumen lokte veel volk


Honderden bezoekers hebben de koude getrotseerd om een bezoekje te brengen aan de gezellige kerstmarkt op het binnenplein van woonzorgcentrum ‘De OpenLink’.  Alle verenigingen baten een standje uit op de kerstmarkt. Vele mensen konden hier terecht voor een origineel geschenkje te kopen of een lekker hapje te eten. Het optreden van het kinderkoor en de plaatselijke fanfare ‘Hoger Op’ werd erg gesmaakt door het publiek. Er werd ook een reuzegrote kerstboom van 6 meter geplaatst. Voor het Goede Doel werden 625 kerstballen verkocht. De mensen konden er een speciale wens op deze kerstballen schrijven en deze vervolgens in de kerstboom hangen… 625 is het aantal huizen in Woumen… "ieder huis" van ons dorp is als het ware vertegenwoordigd in onze gezamenlijke strijd tegen dementie. 
Dat de kerstmarkt ondanks het koude weer toch een echt warm gebeuren is blijkt uit het feit dat vele standhouders hun steentje bijgedragen hebben aan goede doelen zoals ‘De Warmste Week’. Alle acties brachten 5.100 euro op. Dat geld dient voor de aankoop van een BeleefTv voor WZ ‘OpenLink’ en de inrichting van een tuin bij de school waar bewoners van het rusthuis alsook de kinderen terecht kunnen. Proficiat voor uw steun!
>>> Fotoalbum (klik hier)

Redactie en foto’s: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

Boerenprotest tegen uitbreiding natuurgebied Handzame- en IJzervallei in Brugge

In een opvallende demonstratie hebben ongeveer 250 boeren met hun tractoren de straten van Brugge gevuld om te protesteren tegen de geplande...