woensdag 28 november 2018

Echtpaar Johan Lannoye en Ann Defruyt uit Woumen bouwden mee aan de nieuwe kleuterschool in Burkina Faso

Enkele vrijwilligers van Woumen, Diksmuide en omgeving trokken richting Sabou in Burkina Faso om er de totaal nieuwe kleuterschool - in Diksmuide vervaardigd - officieel te openen.  De stalen constructie werd naar daar verscheept, samen met schoolmateriaal. 

Foto: echtpaar Johan Lannoye en Ann Defruyt uit Woumen

>>> Fotoalbum (klik hier)


Op de foto’s zien we de nieuwe kleuterschool, een parel in dit o zo arme land, en de meegereisde vrijwilligers: o.a. het echtpaar Johan Lannoye en Ann Defruyt uit Woumen, Martine Coussement - de Chef de Village, Veerle Seys, Martine Vannieuwenhuyse en Chris Vandezande.


>>> Fotoalbum (klik hier)

De kleuterschool van Sabou kon dit schooljaar starten in hun nieuw gebouw. Er zijn 180 kleuters ingeschreven voor 6 leerkrachten en een directie. Er is ook gestart met een met een voor- en naschoolse kinderopvang.
Aan de bouw van deze school is er echter heel wat voorafgegaan. Noors architect Ralf Sixten bedacht de ronde vorm verwijzend naar de bouwwijze van de plaatselijke hutten en tekende een unieke dakconstructie in de vorm van een gevouwen blad papier. Omdat metaal in dit klimaat veel duurzamer is dan hout kwam  men uit op een constructie in een mecano systeem. Wim tekende alles uit en andere vrijwilligers  deden in Diksmuide een proefmontage. Het bedrijf Vandezande stelde hiervoor zijn terrein ter beschikking en zorgde  voor heel wat snij- en laswerk.
Na de proefmontage werd alles in een grote zeecontainer geplaatst en samen met heel wat  hulpgoederen en  materiaal voor de school  verscheept naar Ivoorkust om dan verder over land naar Sabou, Burkina Faso te worden vervoerd.
In februari zijn enkel vrijwilligers naar Sabou afgereisd om de school definitief te monteren. Men kon rekenen op veel hulp van plaatselijke mensen zodat in een mum van tijd alles aan elkaar kon worden gemonteerd. Een plaatselijke aannemer werd aan het werk gezet voor de metselwerken, het vloeren, het sanitair.
In juli werd dan onder leiding van vrijwilligers de verhuis uit de oude school georganiseerd.  De school werd aan de buitenzijde geschilderd in traditionele motieven.  De binnenkoer en de klassen werden in warme kleuren gezet.
Tijdens de maand oktober hebben het plaatselijk schoolteam onder leiding van Martine Coussement de officiële opening georganiseerd voor heel wat genodigden. Naast de Belgische ambassadeur en vele plaatselijke notabelen waren ook 30 West-Vlamingen aanwezig voor dit unieke spektakel. Het was een hele ervaring om dit feest samen met de plaatselijke mensen te kunnen meemaken. De leerkrachten en de bevolking van Sabou zijn ontzettend trots met deze nieuwe kleuterschool.
Dit project werd gerealiseerd door de 4de pijler organisatie vzw Sabou. Alles gebeurt steeds op vrijwillige basis maar kreeg financiële  steun van de provincie West-Vlaanderen, van heel wat steden waaronder Diksmuide, vele acties van scholen en verenigingen en vele sponsors.
Meer info over dit project vind je op facebook : Vzw Sabou of www.vzwsabou.be.  Men zoekt nog steeds meters of peters die bereid zijn voor 60 euro per jaar een kleuter een heel jaar onderwijs te laten volgen. 
Wie het project wil steunen kan dit op rekening nr. BE84 0003 2588 7159 of met fiscaal attest vanaf 40 euro op rekening van Kontinenten met vermelding vzw Sabou BE21 000071867603
Tijdens de reis werd het werken natuurlijk ook aan het aangename gekoppeld.  In het kleine dorpje Sabou waren de meegereisde deelnemers ook getuige van de aankomst van een rit van de rond van Burkina Faso.  Met de Belgische vlaggen werd vurig gesupporterd voor  de Belgische en zelfs West-Vlaamse deelnemers.

Proficiat voor dit prachtig initiatief!

 

Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

dinsdag 27 november 2018

Opbouw ‘Woumen Kerstdorp’ gestart>>> Fotoalbum (klik hier)

Vandaag zijn de vrijwilligers gestart met de opbouw van ‘Woumen Kerstdorp’. Oprechte dankjewel aan de firma Padix voor het gratis gebruik van een hoogtewerker.  Redactie: Bertrand Vande Ginste - www.woumen.eu


maandag 26 november 2018

60 jaar Fanfare 'Hoger Op' - KWB - Chiro


>>> Fotoalbum (klik hier)

In 1958 zagen drie Woumense organisaties het levenslicht: Chiro-Woumen, fanfare ‘Hoger Op’ en KWB-Woumen.  Nu ze alle drie de leeftijd van zestig jaar jong bereikt hadden, sloegen ze de handen in elkaar om de Woumenaars een schitterend weekend te serveren.  Zaterdag jl was cc Kruispunt uitverkocht voor het optreden van de humorischtische sensatie van dit jaar ‘Die Verdammte Spielerei’. Iedereen kon tijdens deze avond alle lachspieren laten werken maar tevens ook de oren spitsen voor de schitterende saxofoonklanken.  Zondag jl luisterde de fanfare de eucharistieviering op terwijl de andere organisaties ook de viering hielpen verzorgen. ’s Middags was oc ’t Woumenhof helemaal volgelopen om aan te schuiven voor een heerlijke menu. De besturen en leden van de diamanten verenigingen waren dan ook heel blij na zo’n schitterend weekend. Op de foto zien we de muzikanten van de koninklijke fanfare ‘Hoger Op’, bestuursleden van de KWB en de leiding van de Chiro.
Homilie door priester Bart Malfait

Broeders en zusters,
in onze samenleving zijn er zoveel wetten en regels … Van zodra je op straat komt, geldt het verkeersreglement. Waar we komen, leven of werken, gelden regels: zo zijn er burgerlijke wetten, arbeidsreglementen, schoolreglementen, huishoudelijke reglementen, statuten in verenigingen, spelregels in de sport, en in mei laatstleden werd de Europese wet voor de bescherming van persoonlijke gegevens en privacy van kracht. We kunnen aan al die regels en wetten niet voorbij.
Een mens zou zich wel eens de vraag stellen, waar komt het nu eigenlijk op aan? Wat is er van tel? Uitgerekend met deze vraag komt een Schriftgeleerde bij Jezus aandraven: “Wat is het voornaamste gebod?” En de Heer antwoordt: “Hoor Israël! De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en al uw krachten. En Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er zijn geen geboden voornamer dan die twee.”
Broeders en zusters, een godsdienstig mens zal dus bij alles wat hij doet, dit dubbelgebod voor ogen houden: God en de naaste beminnen. En deze twee gaan hand in hand. We kunnen moeilijk beweren God te beminnen en we de naaste die naaste ons loopt niet graag zien. Maar langs de andere kant, is het jammer als we wel bekommerd zijn om onze medemens, maar God uit het oog verliezen en geen hart meer hebben voor Hem, want Hij is begin en einddoel van ons leven!

Maar God beminnen, hoe doe je dat dan? Je kan daarbij niet om de concrete mens naast jou voorbij. Hier moeten we opletten om niet in algemene termen over onze naaste te gaan denken. Alsof iedereen onze naasten zijn, maar dat zou in praktijk wel eens kunnen betekenen dat niemand onze naaste is. Ieder voor zich kan er eens over nadenken wie onze naasten concreet zijn. Het zijn de mensen met wie de dagdagelijks te doen hebben: onze man of vrouw waarmee we samenleven, onze kinderen of ouders, onze broers en zussen, onze buur, de collega op het werk, de jongen of het meisje in de klas. En laten we geen al te grote voornemens uit de kast halen om onze naaste te beminnen, want uit ondervinding dat daar meestal niet veel van terecht komt. Laten we veeleer zoeken naar kleine haalbare stapjes. Beminnen is geen kwestie van buitengewone dingen, maar van het gewone buitengewoon trachten te doen.

Liefde is een groot woord, en het heeft veel schitterende kantjes, het is zoals een diamant: elk kantje geeft een lichtglans weer. Wie een diamanten jubileum kan vieren, heeft al veel liefde getoond. We zeggen vandaag proficiat aan de drie jubilerende verenigingen van Woumen: KWB, de fanfare Hoger op en de Chiro. Elke vereniging heeft op zijn eigen manier bijgedragen tot een harmonieuzer samenleven in ons dorp en hebben jong en oud veel mooie momenten bezorgd. Zestig jaar samen op weg kunnen gaan, weliswaar met steeds nieuwe mensen, is een teken dat mensen zich goed voelden en zich bemind wisten.

Maar tegelijk beseffen we dat het steeds weer een opgave blijft om mensen samen te brengen en samen te houden. We hebben met z’n allen zoveel te doen, er is zoveel om naar toe te gaan. We zorgen voor leuke activiteiten, maar de liefde zal van tel zijn. Want pas waar mensen gekend en bemind worden, daar gaan ze graag naar toe. De liefde is altijd en overal de olie van het raderwerk. In een vereniging liggen de kansen voor het grijpen om onze naasten te beminnen. In een vereniging heb je een diversiteit aan mensen, elk mijn zijn talenten, zijn beperkingen en zijn persoonlijkheid. De mensen aanvaarden zoals ze zijn en het goede in hen zien en naar boven halen, dat brengt ons al een heel eind op de goede weg. Je naaste beminnen toont zich in barmhartigheid en geduld als je je ergert aan de trekken van bepaalde mensen. En het is kijken wat je bij je zelf kan veranderen als anderen zich ergeren aan jou. De liefdesgraad in een vereniging is ook te meten aan hoe ze omgaat met de minsten in haar gezelschap. Verheffen we ons boven hen of geven we juist extra aandacht aan de kleinen?

Broeders en zusters,
of wij nu van de KWB zijn, de fanfare Hoger Op of de Chiro, of wij nu gezinnen eensgezind willen samenbrengen, of muziek in het leven van mensen willen brengen of kinderen en jongeren leuke spelnamiddagen willen bezorgen, laten we het steeds doen met veel liefde en genegenheid voor de naaste bij ons en met ons hart bij de Heer. Het zal God plezieren en bijdragen tot een goed en gelukkig leven!>>> Fotoalbum (klik hier)

Eucharistieviering (klik hier)

Redactie, foto’s, film: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu


zondag 18 november 2018

OKRA fietsers vieren de kampioenen van 2018Donderdag 18 oktober was er geen rit voorzien voor de Okra fietsers daar ze allen aan de feesttafel verwacht werden.  Tijdens de receptie genoot men van de talrijke beelden van het voorbije werkjaar.  Achteraf kon men genieten van een heerlijke fondue, lekkere taart en koffie.  De kampioenen werden natuurlijk met het nodige applaus gevierd.  Bij de mannen werd Noël Beernaert kampioen en bij de dames was Jenny Demol de primus.
Volgend jaar in april worden de stalen rossen terug van de haal gehaald voor een nieuw seizoen.

Proficiat!Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu


zaterdag 17 november 2018

Sint-Andreaszangkoor viert Sint-Cecilia aan zeeHet Sint-Andreaszangkoor was vorig weekend te gast in Oostduinkerke.  Men verbleef er van vrijdagavond 9 tot zondag 11 november in het vakantiedomein Ter Helme.  Het werd voor de meegereisde koorleden een leuke driedaagse met op zaterdag een daguitstap naar de koningin der badsteden, Oostende.  Op zondag 11 november werd het weekend feestelijk afgesloten met een fijn Sint-Ceciliafeest in het nieuwe restaurant van het vakantiedomein.  Op de foto zien we de blije leden van het koor.  Vanaf 19 november start het koor terug de repetities voor de komende kerstperiode.

Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu


Sint-Maarten en Zwarte Piet op bezoek in de basisschoolVrijdag 9 november was het voor de kinderen van de vrije basisschool een dag om zeker aanwezig te zijn op school.  In de namiddag was Sint-Maarten met een waaier Zwarte Pieten te gast in de school.  De basisschool had samen met ’t Saam, campus Cardijnlaan, een fijne spelnamiddag in elkaar geknutseld voor de leerlingen van de school.  Natuurlijk had de Sint voor alle kinderen wat lekkers mee. Om 16 uur zag men dus alleen maar opgewekte gezichten aan de schoolpoort.

Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu


donderdag 1 november 2018

Euro TV-mis vanuit de Diksmuidse Sint-Niklaaskerk in het teken van het einde WOI


>>> Fotoalbum (klik hier)

Op hoogdag van Allerheiligen werd de eucharistieviering vanuit de decanale Sint-Niklaaskerk van Diksmuide live uitgezonden op verschillende Europese televisiezenders.


Film - YouTube-kanaal van Bertrand Vande Ginste (OBS Studio schermopname) 

De viering kaderde ook in de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Thema van de uitgewerkte eucharistieviering was: 'weerbaarheid vroeger, weerbaarheid nu'. Dank aan alle medewerkers voor hun inbreng om deze eucharistieviering tot een mooi geheel te maken. Een speciaal dankjewel aan de dirigent, zangbegeleidster, organist en het Sint-Niklaaskoor – Diksmuide, Sint-Andreaskoor – Woumen en met de aangesloten koorleden uit het omliggende. Met een 500-tal aanwezigen in de kerk mochten we verbonden zijn met vele televisiekijkers in België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Spanje en Zwitserland.

Werkten mee aan deze prachtige eucharistieviering:

 • Wifried Jonckheere, Pastoor Deken van Diksmuide & Veurne
 • Bart Malfait, pastoor (Woumen)
 • Frans Essel, pastoor (Diksmuide)
 • Palmer De Keryrel, Diaken-emeritus (Diksmuide)
 • Sint-Niklaaszangkoor (Diksmuide)
 • Sint-Andreaszangkoor (Woumen)
 • Gelegenheidszangkoor van de omleggende parochies
 • Fauve Vermeirsch, dirigent
 • Christophe Dechers, dirigent en saxofonist 
 • Steven Verplancke, piano en orgel
 • Hugo Spriet, ceremoniaris

De uitzending kan je herbekijken, na 1 december 2018 via YouTube-kanaal van Bertrand Vande Ginste (OBS Studio schermopname) (klik hier)


>>> Fotoalbum (klik hier)
>>> Fotoalbum (klik hier)

Redactie, foto’s, archieffilm: Bertrand Vande Ginstewww.woumen.eu

 


Boerenprotest tegen uitbreiding natuurgebied Handzame- en IJzervallei in Brugge

In een opvallende demonstratie hebben ongeveer 250 boeren met hun tractoren de straten van Brugge gevuld om te protesteren tegen de geplande...