zondag 11 juni 2023

Het wonder van de herrezen Sint-Aldegonde kapel - Woumen

De Woumense Sint-Aldegonde kapel in de Jonkershovestraat is op vrijdag 12 mei 2023 heringewijd. Het christelijke symbool beleefde de voorbije weken een heus avontuur, begin maart werd de kapel op een spectaculair en miraculeuze verplaatst van de ene kant van de Jonkershovestraat naar de andere kant. Op de site waar de kapel stond, komen er vier nieuwe woningen. De bouwpromotor stelde voor om de kapel af te breken, maar dat was tegen de zin van buurtbewoner Danny Rollé. “Ik ben net naast de kapel geboren en die kapel mocht niet weg”, zegt Danny. “Er is veel waarde gehecht aan de kapel. Zo hebben we er in samenspraak met de bouwpromotor voor gezorgd dat we de kapel konden verplaatsen. Dat was geen gemakkelijke klus, maar met wat ervaring kon de kapel met succes verplaatst worden”, aldus Danny.

Film: Sint-Aldegonde kapel - Woumen plechtig heringewijd

Fotoalbum: Herinwijding St. Aldegonde kapelletje (klik hier)


Na een dag met droevig weer stopte het om 18 uur met hevig regenen, scheen de zon volop en kon de plechtige zegening van de kapel doorgaan met E.H. pastoor Geert Roseeuw. Deze herinwijding kon rekenen op veel belangstelling. Ook burgemeester Lies Laridon en schepen Marc Deprez waren aanwezig.

In zijn speech dankte Danny Rollé iedereen die meehielp om de verplaatsing van de kapel tot een goed einde te brengen. Daarna nodigde hij iedereen uit voor een gezellig samenzijn in de herberg "De Speelman". De Internationale  accordeonist, Marc Muys zorgde voor de vrolijke noot.

Podcasts: Danny Rollé was te horen op Radio 2 ! ... Kraan takelt ‘Sint-Aldegonde kapel’ - Woumen ...

Sint-

Aldegonde kapel heeft een prachtige lange geschiedenis…

In de Jonkershovestraat op de Serpenthoek is de hedendaagse Sint-Aldegonde kapel die bij de woning van wijlen Maurice & Marcella Lefever stond verhuisd. Deze kapel, die toegewijd is aan ‘Sint-Aldegonde’ en die wordt aanroepen tegen kanker, dreigde samen met de woning onder de sloophamer te verdwijnen. Maar dat was zonder overbuur Hein Vandenberghe gerekend. Hij wilde deze kapel adopteren en het bouwsel een nieuwe plaats geven in de voortuin van zijn huis.

Film: Het zwevende St. Aldegonde kapelletje


Fotoalbum: Het zwevende St. Aldegonde kapelletje (klik hier)

Zaterdag 4 maart 2023, samen met Woumenaar Danny Rollé, net als Hein Vandenberghe een ervaren kraanman, slaagde dit duo erin om op een miraculeuze en imposante manier de kapel naar de overzijde van de straat te verhuizen.


Exact om 9:30:32 stond de kapel terug op zijn grondvesten… en het begon te regenen… van een mirakel gesproken! Voor de kapel was dit overigens al de tweede verhuis.
Deze kapel staat inderdaad reeds op zijn derde plaats want de kapel werd in 1935 eerst gebouwd op de stoep waarop vandaag herberg
De Speelman is. Deze Sint-Aldegonde kapel werd uit dankbaarheid gebouwd voor een genezing. Een vrouw uit de buurt van de Serpenthoek die gedurende de eerste wereldoorlog moest vluchten, kwam in Lichtervelde terecht waar ze de verering tot St.-Aldegonde leerde kennen. Zij smeekte de Maagd om hulp bij de behandeling van haar kanker, en beloofde: “Wanneer ik genees bouw ik een kapel”. Zo kwamen en komen hier nog talrijke mensen en te offeren.

In de jaren tachtig, bij de aankoop van de twee achterliggende huisjes, beloofde  Kathleen Berten dat de kapel herbouwd zou worden op de Serpenthoek. Dat gebeurde uiteindelijk in 1990 en werd ingewijd door door Claude Covemaeker, uit Klerken, priester in Roosendaal NL, waarna ze gedurende 33 jaar werd onderhouden door de families Rollé en Lefever. Ria Vanoverberghe zal voortaan het onderhoud van de kapel op zich nemen.

Voortaan kan je een kaars laten branden, dankzij de mooie kaarshouder ontworpen door Tommy Rollé.

De Woumenaars zijn bijzonder verheugd en trots dat deze kapel nu opnieuw een andere plaats kreeg, maar wel nog steeds op de Serpenthoek in Woumen.


Heilige Aldegonde vereerd als beschermsters tegen allerlei onheil

De patroonheilige Aldegonde (ook; Aldegondis, Aldegunais), ook wel  beschermheilige genoemd werd geboren op 30 januari 630 in Coursolre, een dorp in het oude graafschap Henegouwen, nu Noord Frans grondgebied, als tweede dochter uit een adellijke familie van Walbert IV, hertog van Neder-Lotharingen, en Bertilla van Henegouwen. Walbert was de rentmeester van de koninklijke goederen. De oudere zus van Aldegonde was de heilige Waltrudis van Bergen. Het meisje groeide op in een familie waarin de heiligheid op de eerste plaats kwam. Haar zuster en schoonbroer Madelgarius scheidden met wederzijdse toestemming, toen hun vier kinderen volwassen waren. Zij stichtten elk een eigen klooster waar zij intraden. Aldegonde verlangde niets liever dan haar leven aan God te wijden. Haar ouders wilden haar echter uithuwelijken aan een zoon uit de landadel. Eén dochter in het klooster was al genoeg. Waldetrudis zorgde ervoor dat Aldegonde een tijd in het klooster mocht verblijven. Later kreeg zij een huisje in haar eboorteplaats, vlak bij de kerk. Hier leefde zij als een kluizenares, in gebed en boete. Ze werd stichteres en eerste abdis van het klooster te Maubeuge nabij de Samber. Haar medezusters roemden haar om haar mystieke kwaliteiten. Ze werd een voorbeeld voor vele Merovingische vrouwen in een wereld geregeerd door mannen. Zij is patrones van de stad Maubeuge. Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen borstkanker. Ook mensen die aan hoofdpijn leden, kwamen om genezing bidden op haar graf en werden verhoord! In de middeleeuwen was het gebruik stof of aarde van het graf mee te nemen. Wie dat deed werd behoed voor ziekte, koorts en pijn, met name borst-, oog- en kinderziekten, zweren, gezwellen, ontstekingen, verwondingen en een plotselinge dood. Daarnaast wordt haar voorspraak ingeroepen voor kinderen die moeilijk leren lopen. Ze werd heilig verklaard op 26 mei 1039. We vieren haar feestdag op 30 januari.

Fotoalbum: Herinwijding St. Aldegonde kapelletje (klik hier)
Fotoalbum: Het zwevende St. Aldegonde kapelletje (klik hier)

Redactie, foto’s, films: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

Boerenprotest tegen uitbreiding natuurgebied Handzame- en IJzervallei in Brugge

In een opvallende demonstratie hebben ongeveer 250 boeren met hun tractoren de straten van Brugge gevuld om te protesteren tegen de geplande...