zaterdag 28 maart 2020

BELANGRIJK BERICHT - Coronavirus - van de Eerste Minister, Sophie WilmèsIn de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. 
Ter herinnering, De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.
Toch een paar verduidelijkingen: 
·    Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld). 
·    De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden. 
·    Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:
                           - De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.
                           - Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden: 
                                         * De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
                                        * De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.    
Zoals altijd zijn de beslissingen gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts, die eerder vandaag zijn samengekomen.
Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zullen we binnenkort een systeem invoeren voor de onmiddellijke inning van boetes.
Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen, waarvan we weten dat ze moeilijk zijn, te respecteren. We zijn blij met de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van elke Belg. Iedereen weet dat deze maatregelen essentieel zijn voor onze gezondheid. We zijn ook erkentelijk voor het werk van het medisch personeel. Hun  dagelijkse inzet is bijzonder en lovenswaardig, en alle overheden van het land doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tot slot is ook de inzet van alle mensen die het land elke dag draaiende houden, van fundamenteel belang. Ook hen willen we bedanken.
Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

Info i.v.m. Het Provinciaal Bezoekerscentrum 'De Blankaart'
De Provincie West-Vlaanderen besliste om alle eigen evenementen af te gelasten, voorlopig t.e.m. zo. 19 april. Dit om het risico op besmetting met Corona zo klein mogelijk te houden. Houd hier rekening mee, ook als je al bent ingeschreven. Het bezoekerscentrum is momenteel ook dicht voor het publiek en de speelzones zijn afgesloten, net als het publieke sanitair.

Redactie: Bewonersplatform 'De Blankaartklok' - www.woumen.eu Bertrand Vande Ginst

dinsdag 24 maart 2020

wzc Zilvervogel Woumen - U kan ook helpen !


Beste Woumenaar, iedereen…

Mag ik even aankloppen bij u.
Om de gekende situatie hebben we, wzc Zilvervogel Woumen, drie vragen/verzoeken:

  • Mondmaskers gezocht
Wie thuis nog mondmaskers liggen heeft: bezorg ze aub aan ons. 1, 2 of meer exemplaren en vooral van het type FFP 1 en FFP 2 zijn welkom! We doen een bijzondere oproep naar iedereen werkzaam in de bouw. Daar worden dergelijke types mondmaskers ook gebruikt.
Een ander type zijn de zelfgemaakte mondmaskers. Wie creatief is kan de instructies voor het juiste model vinden op onze facebookpagina.

  • Wervingsreserve helpende handen
Om voorbereid te zijn bij mogelijke tekort aan helpende handen leggen we graag zelf een lijst aan van mensen uit de buurt van ons wzc.
  • Wie kan zich kandidaat stellen?
Iedereen met een hart voor ouderen tussen 18 en 65 jaar
Met diploma/werkzaam als zorgkundige, opvoeder, verpleegkundige, kinesist, ergotherapeut, leraar OF student in dergelijke opleiding
In goeie gezondheid
  • Wat zal je moeten doen?
Ingezet worden om een groep van bewoners te ondersteunen
Waarbij je steeds begeleiding krijgt van een professionele collega
Taken worden in onderling overleg bepaald
Vrijwilligersvergoeding en vrijwilligersverzekering zijn voorzien
  • Wanneer?
Tijdens de periode van opgelegde maatregelen ikv het coronavirus. Voor de woonzorgcentra ligt de einddatum (op vandaag) op het einde van de paasvakantie
Inzet (dagen en uren) wordt in overleg bepaald
Meld je aan via info.woumen@zilvervogel.be.
Alvast bedankt!!

  • Tot slot: kaartjes krijgen is leuk!
Een kaartje of brief vinden de bewoners (en de collega’s) altijd leuk. Je kan ze opsturen of posten aan de inkomdeur. 24u later worden deze bezorgd aan de bewoners.

Alvast bedankt!!

Met vriendelijke groeten


Silvie Vanhoutteghem
Strategisch Manager Zilvervogel vzw
         
 

vzw Zilvervogel | www.zilvervogel.be
Zilvervogel Rekkem | Priester Coulonstraat 9 | 8930 Rekkem
Zilvervogel Woumen | Iepersteenweg 6 | 8600 Woumen
Zilvervogel Reninge | Dorpplaats 14 | 8647 Lo-Reninge

Redactie: Bewonersplatform 'De Blankaartklok' - www.woumen.eu Bertrand Vande Ginst

Boerenprotest tegen uitbreiding natuurgebied Handzame- en IJzervallei in Brugge

In een opvallende demonstratie hebben ongeveer 250 boeren met hun tractoren de straten van Brugge gevuld om te protesteren tegen de geplande...