donderdag 29 februari 2024

Boerenprotest tegen uitbreiding natuurgebied Handzame- en IJzervallei in Brugge

In een opvallende demonstratie hebben ongeveer 250 boeren met hun tractoren de straten van Brugge gevuld om te protesteren tegen de geplande uitbreiding van het natuurgebied in de Handzame- en IJzervallei. De protestactie, mede georganiseerd door Joel Vancoppenolle, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat en gemeenteraadslid in Diksmuide, richtte zich specifiek op het kantoor van het Agentschap Natuur en Bos (ANB).Video: Focus TV

Plannen en bezorgdheden

Het Agentschap Natuur en Bos beheert momenteel al een uitgestrekt natuurgebied van bijna 700 hectare in de IJzer- en Handzamevallei, waarvan de laatste 10 jaar nog eens zo'n 200 hectare werd verworven. Jeroen Denaeghel, woordvoerder van ANB, benadrukt dat deze extra aankoop bedoeld is om het natuurreservaat uit te breiden tot bijna 900 hectare. Dit heeft echter geleid tot grote bezorgdheid bij boeren uit de regio tussen Vleteren en Diksmuide.
De boeren vrezen dat de uitbreiding hun toegang tot vergunningen zal bemoeilijken, waardoor investeringen in landbouwgrond mogelijk niet meer worden goedgekeurd. Vooral landbouwer Michiel Van Kerschaver uit Noorschote maakt zich zorgen over de toekomst van zijn ouderlijk landbouwbedrijf aan de rand van het natuurgebied.

Onrust en protest

De onrust onder boeren begon tijdens de gemeenteraad in Diksmuide, waar het natuurbeheerplan ter sprake kwam. Het ANB wil 190 hectare toevoegen aan het bestaande natuurreservaat, wat volgens landbouwer en lid van de Landbouwraad, Johan Debruyne uit Esen slechts een deel is van het bredere kader van uitbreidingsplannen. Dit baart boeren zorgen over de waarde van hun grond en de beperkingen op hun bedrijfsuitbreiding.
In reactie hierop mobiliseerden 77 boeren uit Diksmuide, onder wie ook boeren uit Koekelare en Torhout, met hun tractoren naar Brugge. Uiteindelijk sloten ongeveer 250 boeren zich aan bij het protest voor de kantoren van ANB achter het station.

Dialoog en onduidelijkheden

Ondanks de bezwaren en het protest hebben boeren en het ANB een dialoog gevoerd in Brugge. Jeroen Denaeghel benadrukte dat de vrees van boeren over toekomstige vergunningen ongegrond is. Hij verklaarde dat de landbouwbedrijven naast het natuurreservaat gewoon hun vergunningen zullen behouden, aangezien het natuurgebied type 4 alleen de gronden binnen de regio beschermt, niet de gronden aan de rand ervan.
Het stadsbestuur van Diksmuide heeft een negatief advies gegeven over het voorgestelde natuurbeheerplan en dringt aan op overleg en inspraak van alle betrokkenen. Ook Joel Vancoppenolle, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat en gemeenteraadslid in Diksmuide, heeft een bezwaarschrift ingediend en pleit voor een beter evenwicht tussen ecologie en economie.

Toekomstig overleg

Ondanks de toezegging van ANB om alle bezwaarschriften te bekijken, blijven de boeren sceptisch over de gevolgen van de uitbreidingsplannen op lange termijn. Landbouwer Stijn Vandelanotte uit Merkem benadrukt dat er weliswaar geen directe invloed lijkt te zijn op toekomstige vergunningen, maar dat onzekerheid over de regelgeving in de komende jaren blijft bestaan. Hij sluit niet uit dat boeren opnieuw zullen protesteren als blijkt dat het natuurreservaat wel degelijk impact heeft op hun vergunningen.
Het conflict tussen natuurbehoud en landbouwbelangen lijkt nog niet ten einde, en de komende maanden zullen waarschijnlijk cruciaal zijn voor verdere onderhandelingen en overleg tussen alle betrokken partijen.
 
Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Boerenprotest tegen uitbreiding natuurgebied Handzame- en IJzervallei in Brugge

In een opvallende demonstratie hebben ongeveer 250 boeren met hun tractoren de straten van Brugge gevuld om te protesteren tegen de geplande...