vrijdag 26 april 2019

VB-school Woumen op zeeklas in OostduinkerkeDe leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de Woumense Vrije Basisschool trokken van 1 tot 5 april naar het vakantiedomein ‘Ter Helme’ in Oostduinkerke.  Ze beleefden er een prachtige week met uitstappen naar Westfront in Nieuwpoort, het Visserijmuseum in Oostduinkerke, het natuurreservaat De Doornpanne, het natuurreservaat De Ijzermonding, … Een namiddagje garnalen kruien, een kookmoment in de Hotelschool Ter Duinen en zandkastelen bouwen zorgden ervoor dat deze week onvergetelijk zal zijn voor de leerlingen. Meester Karel en meester Tom en de drie stagiairs waren na afloop heel tevreden maar moe van het verblijf aan zee.
Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

donderdag 25 april 2019

Muziekvirtuoos Robin Verhelst is nieuwe dirigent van Woumense trommelkorpsNa 33 jaar heeft Ronny Tampère (64) het dirigeerstokje van het Woumense trommelkorps doorgegeven aan Robin Verhelst (29) uit Diksmuide. 
In 1986 nam dirigent Ronny Tampère het trommelkorps van Hoger Op over van Johny Salembier.  In de voorbije 33 jaar legde hij een ganse weg af met zijn korps.  Bij de start kon bijna niemand noten lezen wat Ronny verplichtte om heel eenvoudige dingen te spelen.  De eerste jaren werd het dus zaak van de mensen verschillende notenwaarden en maatsoorten aan te leren.  Naderhand kwamen daar ritmische oefeningen bij en eenmaal dat ze dat alles onder de knie hadden, evolueerde het trommelkorps naar een beter niveau.
In het begin beperkte het zich dus tot het goed aanleren van de traditionele stapmars.  Na een tijdje onderging de stapmars van Hoger regelmatig veel vernieuwing.  Tijdens het concert werd het na hard werken mogelijk om een stukje -op maat van de diverse leden- op de bühne te brengen.  Elk jaar zocht Ronny naar iets nieuws, iets verrassends.  Pauken, woodblock, cymbalen en ander klein slagwerken werden gebruikt naast de traditionele trom en tamboer.  Maar ook stoelen, vuilnisbakken en allerlei huis- , tuin- en keukengereedschap mochten het kloppen van de trommelstokken ervaren.  De variatie was voor de groep deugddoend en ook steeds een uitdaging om verder te werken met hun dirigent Ronny.
‘De fantastische sfeer in de groep deed mij elke keer heel veel deugd, de vriendschap is en blijft onvergetelijk.  Ik geef Robin Verhelst nu graag de kans om, mijn werk verder te zetten met nieuwe ideeën en inzichten.  Hij kreeg van mij alvast een nieuwe trom voor een nieuw begin van het trommel en tamboer korps van Hoger Op’
‘Ik ben heel blij dat ik de kans krijg om met deze groep slagwerkers aan de slag te gaan,’ vult Robin aan.  ‘Ik heb zelf het geluk dat er bij mijn eerste repetitie ook 5 nieuwe leden zijn voor dit trommelkorps.  Ik ga proberen om een waardig opvolger te zijn van Ronny.’
Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

woensdag 24 april 2019

’t Is gebeurd: dit zijn de winnaars van ‘De slimsten van Woumen’ !Op zaterdag 13 april was er de dertiende editie van de quiz ‘De slimsten van Woumen’.  Na een spannende strijd mochten leden en ex-leden van het oudercomité de begeerde 100 euro in ontvangst nemen als winnaar van deze leuke, ontspannende quiz.  Ze behaalden 157 punten.  Ze gingen dankzij een schitterende laatste reeks met een ruime voorsprong ‘Portie gemengd’ –oud-leiders en leidsters van de Chiro en de ‘Gezinsbond’ vooraf.  Deze beide ploegen behaalden 143 punten.  De organiserende WK©G was achteraf bijzonder in de wolken voor de leuke opkomst en het welslagen van deze quizavond.  Voor de Woumenaars was dit terug een deugddoende avond waarbij men na afloop zei ‘we wisten toch veel en we hebben veel leute gehad’.
Proficiat!
Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

dinsdag 23 april 2019

Scala schittert in de kerk van Woumen


Zaterdag 23 maart was de Sint-Andreaskerk barstensvol gelopen voor het optreden van het wereldberoemde koor Scala.  Ze zongen in België, Duitsland, Nederland, de VSn China en nu duqs ook in de Woumense kerk.  Ze brachten met het programma ‘Meisjesnamen’ een ode aan het Vlaamse lied.  Negentien liederen bracht men op de bühne van Annelies van Sas van Gent in Zeeland, over Anne tot Malleballe vertolkten de jonge zangeressen op een schitterende manier.  De 450 aanwezigen waren heel enthousiast tijdens en na het optreden van dit Vlaamse superkoor.

Film
 


Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

zaterdag 20 april 2019

WZC ‘DE OPEN LINK’ zet haar vrijwilligers in de bloemetjes
De goede werking kan in een woon- en zorgcentrum niet zonder de vrijwilligers. Vrijwilligers vormen mede de motor van het woonzorgcentrum.
In wzc ‘De open Link’ zijn er ruim veertig vrijwilligers actief.  De één helpt bij de wandelingen met het voortduwen van een rolwagen, de ander zorgt dat de bar open is, er zijn er die af en toe binnen wippen om een babbeltje te slaan met de bewoners nog anderen helpen bij het eten geven van bewoners,   
Op donderdag 28 maart mochten al deze lieve mensen aanschuiven voor een heerlijke maaltijd.  Voor het eten poseerden de vrijwilligers fier in het lente zonnetje voor het woon- en zorgcentrum.  Tijdens het aanzitten werden veel anecdotes van de voorbije periode aangehaald en werden reeds afspraken gemaakt voor het komende jaar.  Men is nog steeds op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn enkele uren van hun vrije tijd te geven om de bar open te houden of om rolwagens voort te duwen.


Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

donderdag 28 maart 2019

Laatste kloosterzusters verlaten Woumen: “Zullen de mensen hier nooit vergeten”

Zusters Beatrijs, Marleen en Laura ruilen volgende maand het klooster H. Vincentuis van Woumen in voor het klooster van Maria ter Engelen te Kleren. Daarmee vertrekken de laatste inwonende kloosterzusters uit de gemeente. “Wij zullen Woumen en de mensen hier nooit vergeten”, aldus de zusters.  De zusters waren erg belangrijk binnen de kleine dorpsgemeenschap. En die toonde dan weer haar grote dankbaarheid op passende wijze aan zusters Beatrijs, Marleen en Laura


Op de foto zien we zuster Marleen, zuster Laura en zuster Beatrijs dankbaar genieten van dit feestelijke moment.

>>> Fotoalbum (klik hier)


E.Z. Beatrijs
Rosa Wyseur (° 16.09.1936)
Ere directeur en onderwijzeres

E.Z. Marleen
Marleen Baelde (° 24.12.1945)
Verzorgster

E.Z. Laura
Laura Missinne (° 22.11.1921)

Verzorgster

Zondag 17 maart was het voor de kloostergemeenschap van Woumen en voor de Woumenaars in het bijzonder een heel bijzondere dag.   Na honderd jaar namen de zusters afscheid van hun klooster.  Jarenlang zetten veel zusters zich in voor de opvoeding van de kinderen in de vrije school en voor de opvang van ouderlingen in het woon-zorg-centrum.  Met de jaren werd de aanwezigheid van de zusters steeds minder zichtbaar maar vooral nog wel voelbaar achter de schermen.  De kleine momenten in het woonzorgcentrum zag niet iedereen maar voelden de bewoners wel, de minuscule zaken op school konden bij de leerkrachten op heel veel waardering rekenen.  Het wordt voor de Woumense gemeenschap een groot verlies.  Tijdens de viering in de Sint-Andreaskerk mochten de zusters na een deugddoende eucharistie genieten van waardevolle dankwoorden van de parochie , de school en het woon- zorgcentrum. De ruikers bloemen die ze kregen, werden met heel veel liefde aangenomen en de cadeaubon voor bloemen werd met veel liefde ontvangen.  Hiermee zullen ze in hun nieuw verblijf in Klerken nog vele weken kunnen genieten van deze vreugdevolle dag. 

Film

Toespraak - Hilda Defossez   Toespraak - Ere Onderwijzeres Annemarie VB-school Woumen

Toespraak - Hilde Huyghebaert Dir. VB-School Woumen  

Toespraak - Katleen Maes - Maatschappelijk assistente- WZC De WZC De OpenLink
WoumenSint Andreaskoor van Woumen  


>>> Fotoalbum (klik hier)

De Eucharistieviering werd verzorgd door Eerw. Deken, priester Wilfried Jonckheere i.p.v. priester Bart Malfait, daar de moeder van Bart pas is overleden (n.v.d.redactie, onze oprechte deelneming).


Homilie - E.H. Wilfried Jonckheere, pastoor-deken (klik hier)

Toespraak - Hilda Defossez - Lieve mensen (klik hier)

Toespraak - Hilde Huyghebaert - In naam van iedereen...(klik hier)

Toespraak - Katleen Maes - Maatschappelijk assistente - Dankwoord zusters WZC De OpenLink (klik hier)

Redactie, foto’s, film: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

woensdag 27 maart 2019

WK©G Woumen dankt de vele medewerkersDe Woumense cultuurgroep dankte vorige zaterdag de vele medewerkers die helpen om heel veel moois in Woumen te realiseren.  Mensen die meehelpen tijdens het mosselfestijn en de parochiemaaltijd.  Woumenaars die zorgen voor de lekkere sprotjes tijdens de kerstboomverbranding.  Handwerkers die instaan voor het plaatsen van de meerdere kerststallen in de Blankaartgemeente, …   Na een gezellig rondje volksspelen volgde er een fijn etentje in herberg ‘De Speelman’.  De volgende activiteiten van de Woumense cultuurgroep waren het optreden van de wereldbekende zangkoor 'Scala’ van  23 maart  jl. in de Sint-Andreaskerk en de derdtiende editie van de quiz ‘De slimsten van Woumen’ van 13 april jl. in het oc ’t Woumenhof. 
Men kijkt ook reeds vol verwachting uit naar de opening van het nieuwe ontmoetingscentrum op 12 en 13 oktober 2019 waar de WK©G mee voor instaat.
Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu


Bewonersplatform 'De Blankaartklok' wil nieuwe kansen en initiatieven creëren voor Woumen

Het Bewonersplatform 'De Blankaartklok' is een niet-politiek gebonden vereniging die de brug slaat tussen de bewoners van Woumen en het gemeentebestuur. Het bewonersplatform wil de inwoners van Woumen de kans geven mee na te denken over de toekomst van hun dorp. Via voorstellen wil het bewonersplatform de leefbaarheid in Woumen versterken en de stem van de inwoners in het gemeentelijk beleid laten klinken.

Burgemeester Lies Laridon, schepenen Marc De Keyrel, Martin Obin, Gaby Verstraete, gemeenteraadslid en politieraadslid Joël Van Coppenolle, OCMW-raadslid Alex Marchand, Mieke Goemaere en Coördinator Emanuel Mackelberg

>>> Fotoalbum (klik hier)

>>> Fotoalbum (klik hier)

Van bij de start namen heel wat bewoners deel aan de open bewonersvergaderingen: mensen uit verenigingen, maar ook bewoners die niet bij een vereniging zijn aangesloten, jongeren en ouderen, nieuwkomers en inwoners ‘geboren en getogen’ in het dorp, ... Een divers publiek dus, maar allen met dezelfde vraag: wat kan een bewonersplatform voor mijn dorp betekenen?

Zowel bij dorpsbewoners als stadsbestuur is er sinds de opstart van het bewonersplatform 'De Blankaartklok' heel wat veranderd. De bewoners zijn volop bezig in eigen dorp een draagvlak te creëren. Het stadsbestuur werkt aan een efficiënte afstemming van het beleid om dit initiatief van bewonersparticipatie te kunnen implementeren. De communicatie tussen het bewonersplatform en beleid is het afgelopen jaar sterk geëvolueerd. Via de verslagen van het bewonersplatform worden vragen en voorstellen telkens geagendeerd op het schepencollege. Het schepencollege wordt ook al regelmatig door het bewonersplatform uitgenodigd om toelichting te geven omtrent bepaalde aandachtspunten zoals bv. Nieuw OC, wateroverlast, mobiliteit, ... De burgemeester en schepen waren reeds bij verschillende vergaderingen aanwezig om het nieuwe beleidsplan van Stad Diksmuide toe te lichten. Hierbij werd specifieke aandacht besteed aan wat van belang is voor het zo mooie Blankaartdorp ‘Woumen’ in kwestie. Het is belangrijk om met de bewoners in gesprek te gaan en hun vragen en voorstellen op een degelijke manier te bespreken en te behandelen. Zo kan je een goede samenwerking creëren en vertrouwen opbouwen. Dit is belangrijk om de werking van het bewonersplatform te doen slagen. De afgelopen jaren groeide een nieuwe dynamiek in Woumen. De kans om samen met het stadsbestuur na te denken over de eigen woon- en leefomgeving, en te werken aan een toekomst voor het dorp, hebben de bewoners alvast met beide handen gegrepen.
“Het stadsbestuur is tevreden met het succes van het Bewonersplatform 'De Blankaartklok' en zal zorgen dat het bewonersplatform de dynamiek kan verder zetten”, aldus een tevreden burgemeester Lies Laridon

>>> Fotoalbum (klik hier)

Coördinator Emanuel Mackelberg verwelkomde tijdens de receptie alle aanwezigen waarna zij mochten kennismaken met de realisaties en de zorgen van het bewonersplatform tijdens het voorbije jaar 2018.  Burgemeester Lies Laridon, schepenen Marc De Keyrel, Martin Obin, Gaby Verstraete, Marc Deprez (verontschuldigd), gemeenteraadslid en politieraadslid Joël Van Coppenolle, OCMW-raadslid Alex Marchand en Mieke Goemaere waren ook aanwezig en vertelden nog even over de plannen en topprioriteiten voor Woumen.

Film: toespraken - Burgemeester Lies Laridon - Coördinator Emanuel Mackelberg


Medewerkers Bewonersplatform 'De Blankaartklok' in alfabetische volgorde:
  • Geert Averbeke
  • Martina Blondeel,
  • Karel Famaey
  • Kristien Florizoone
  • Manu Mackelberg
  • Katrien Sampers
  • Danny Van Acker
  • Pol Vanalderweireld
  • Bertrand Vande Ginste

>>> Fotoalbum (klik hier)

Redactie, foto’s, film: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

zondag 24 maart 2019

Ook in Woumen ontdek je veel zwerfvuilVrijdag 22 en zaterdag 23 maart werd er in Woumen aardig wat zwerfvuil opgeruimd.  Vrijdag waren de leerlingen van de basisschool in de namiddag naarstig aan het werk om het vele zwerfvuil in de schoolomgeving op te ruimen.  Heel veel leerlingen waren erg verontwaardigd over de rommel die ze aantroffen in de grasbermen, de sloten, …  flessen, blikjes, plastiekbakjes, … men kon het zo gek niet bedenken.  Gelukkig konden ze onder een lentezonnetje hun werk opknappen zoals we op de foto zien.  Zaterdag namiddag waren de KWB-leden en heel wat schoolkinderen terug aan de slag om de verdere straten van Woumen te reinigen.  De buit was voor hen ook bijzonder groot.  Na het vuile, vieze werk werden alle deelnemers door het stadsbestuur beloond  met een drankje en een hapje.  Vele deelnemers aan deze zwerfvuilactie beklemtoonden dat de wekelijkse klimaat demonstraties meer dan nodig zijn om de mensen bewust te maken van het vele vuil dat mensen zomaar in de natuur achterlaten. Hopelijk blijven de opgeruimde straten voor heel lange tijd er nu netjes bijliggen.
Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu


donderdag 21 maart 2019

OKRA fietsers worden gezegendDe lentekriebels komen in het land en dat houdt voor veel mensen in dat ze de tweewieler terug van de haak halen.  Ook de leden van OKRA Woumen startten op de eerste dag van de lente,  donderdag 21 maart, hun nieuwe seizoen.  Bij de aanvang van de eerste rit trokken ze naar de Sint-Andreaskerk.  Priester Bart sprak er de fietsers toe met een gebed waarna alle leden en hun fietsen gezegend werden.  De eerster rit bracht de 30 fietsers naar de grot in Houthulst.  Achteraf hield men halt bij meubelen Coupé om er te genieten van heerlijke pannenkoeken en koffie. 
Wie nog wenst aan te sluiten kan dit gemakkelijk door zich aan te geven bij Bernard Sinaeve 051/503646 of 0479/261307. 
De fietstocht zijn steeds om en bij de 35 km lang en gaan door op donderdag  namiddag vanaf 13u30.

Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

VB-school Woumen op zeeklas in Oostduinkerke

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de Woumense Vrije Basisschool trokken van 1 tot 5 april naar het vakantiedomein ‘Te...