woensdag 27 maart 2019

Bewonersplatform 'De Blankaartklok' wil nieuwe kansen en initiatieven creëren voor Woumen

Het Bewonersplatform 'De Blankaartklok' is een niet-politiek gebonden vereniging die de brug slaat tussen de bewoners van Woumen en het gemeentebestuur. Het bewonersplatform wil de inwoners van Woumen de kans geven mee na te denken over de toekomst van hun dorp. Via voorstellen wil het bewonersplatform de leefbaarheid in Woumen versterken en de stem van de inwoners in het gemeentelijk beleid laten klinken.

Burgemeester Lies Laridon, schepenen Marc De Keyrel, Martin Obin, Gaby Verstraete, gemeenteraadslid en politieraadslid Joël Van Coppenolle, OCMW-raadslid Alex Marchand, Mieke Goemaere en Coördinator Emanuel Mackelberg

>>> Fotoalbum (klik hier)

>>> Fotoalbum (klik hier)

Van bij de start namen heel wat bewoners deel aan de open bewonersvergaderingen: mensen uit verenigingen, maar ook bewoners die niet bij een vereniging zijn aangesloten, jongeren en ouderen, nieuwkomers en inwoners ‘geboren en getogen’ in het dorp, ... Een divers publiek dus, maar allen met dezelfde vraag: wat kan een bewonersplatform voor mijn dorp betekenen?

Zowel bij dorpsbewoners als stadsbestuur is er sinds de opstart van het bewonersplatform 'De Blankaartklok' heel wat veranderd. De bewoners zijn volop bezig in eigen dorp een draagvlak te creëren. Het stadsbestuur werkt aan een efficiënte afstemming van het beleid om dit initiatief van bewonersparticipatie te kunnen implementeren. De communicatie tussen het bewonersplatform en beleid is het afgelopen jaar sterk geëvolueerd. Via de verslagen van het bewonersplatform worden vragen en voorstellen telkens geagendeerd op het schepencollege. Het schepencollege wordt ook al regelmatig door het bewonersplatform uitgenodigd om toelichting te geven omtrent bepaalde aandachtspunten zoals bv. Nieuw OC, wateroverlast, mobiliteit, ... De burgemeester en schepen waren reeds bij verschillende vergaderingen aanwezig om het nieuwe beleidsplan van Stad Diksmuide toe te lichten. Hierbij werd specifieke aandacht besteed aan wat van belang is voor het zo mooie Blankaartdorp ‘Woumen’ in kwestie. Het is belangrijk om met de bewoners in gesprek te gaan en hun vragen en voorstellen op een degelijke manier te bespreken en te behandelen. Zo kan je een goede samenwerking creëren en vertrouwen opbouwen. Dit is belangrijk om de werking van het bewonersplatform te doen slagen. De afgelopen jaren groeide een nieuwe dynamiek in Woumen. De kans om samen met het stadsbestuur na te denken over de eigen woon- en leefomgeving, en te werken aan een toekomst voor het dorp, hebben de bewoners alvast met beide handen gegrepen.
“Het stadsbestuur is tevreden met het succes van het Bewonersplatform 'De Blankaartklok' en zal zorgen dat het bewonersplatform de dynamiek kan verder zetten”, aldus een tevreden burgemeester Lies Laridon

>>> Fotoalbum (klik hier)

Coördinator Emanuel Mackelberg verwelkomde tijdens de receptie alle aanwezigen waarna zij mochten kennismaken met de realisaties en de zorgen van het bewonersplatform tijdens het voorbije jaar 2018.  Burgemeester Lies Laridon, schepenen Marc De Keyrel, Martin Obin, Gaby Verstraete, Marc Deprez (verontschuldigd), gemeenteraadslid en politieraadslid Joël Van Coppenolle, OCMW-raadslid Alex Marchand en Mieke Goemaere waren ook aanwezig en vertelden nog even over de plannen en topprioriteiten voor Woumen.

Film: toespraken - Burgemeester Lies Laridon - Coördinator Emanuel Mackelberg


Medewerkers Bewonersplatform 'De Blankaartklok' in alfabetische volgorde:
  • Geert Averbeke
  • Martina Blondeel,
  • Karel Famaey
  • Kristien Florizoone
  • Manu Mackelberg
  • Katrien Sampers
  • Danny Van Acker
  • Pol Vanalderweireld
  • Bertrand Vande Ginste

>>> Fotoalbum (klik hier)

Redactie, foto’s, film: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Boerenprotest tegen uitbreiding natuurgebied Handzame- en IJzervallei in Brugge

In een opvallende demonstratie hebben ongeveer 250 boeren met hun tractoren de straten van Brugge gevuld om te protesteren tegen de geplande...