maandag 20 november 2023

Net nu: voorstelling van streekroman ‘IJzervloed’

Fotoalbum (klik hier)

Onder grote belangstelling stelde auteur Jan Huyghe zondag in het  O.C. Walnes Woumen zijn streekroman 'Ijzervloed' voor. Manu Mackelberg, Coördinator Bewonersplatform verwelkomende Jurgen Vanlerberghe, Gedeputeerde W-Vl - Lies Laridon, Burgemeester Diksmuide - Christof Dejaegher, Burgemeester Poperinge - Katleen Winne, schepen van cultuur - Martin Obin, schepen - Greet Dever, schepen en Guido Vandenbroucke, conservator van De Blankaart. 


Toespraak door MANU MACKELBERG, Coördinator Bewonersplatform. 
  

Toespraak door KATLEEN WINNE, schepen van cultuur en erfgoed. 
 

Na de speech van Katleen Winne, schepen van cultuur modereerde Stefaan Kempynck de boekvoorstelling met auteur Jan Huyghe en het hoofdpersonage landbouwer Geert Leeman.  

Boekvoorstelling, ‘DE IJZERVLOED’ – Westhoek, kerstnacht 1993 – streekroman van JAN HUYGHE - moderator, Stefaan Kempynck. 


WATERSNOODRAMP kerstmis 1993 – MERKEM – WOUMEN geschetst door landbouwer 
GEERT LEEMAN.
  

Auteur Jan Huyghe leest voor uit het boek... DECEMBER 1872...
 

Auteur Jan Huyghe leest voor uit het boek... EVACUATIE KERSTNACHT 1993
 

Auteur Jan Huyghe leest voor uit het boek... DE BIJZONDERE, AANGRIJPENDE SPEECH VAN TOEN… DOOR LANDBOUWER, GEERT LEEMAN UIT MERKEM-WOUMEN
 

HAAS VANGT BOER! een vleugje humor moet kunnen in deze benarde tijden van waterellende Grappig verhaal gebracht door de MERKEMSE – WOUMENSE LANDBOUWER, GEERT LEEMAN.
 

Auteur Jan Huyghe leest voor uit het boek... DE WATERNEKKER... de duivel van de BROEKEN (WOUMEN – MERKEM). De waternekker is een wezen uit het volksgeloof, dat ook wel voorkomt als een waterman of waterduivel en vooral als kinderschrik bekendheid genoot. Geschreven tussen 1577 en omstreeks 1581.

Een belangrijk moment van de boekpresentatie was het overhandigen van het eerste exemplaren. Auteur Jan Huyghe overhandigde de eerste exemplaren aan Katleen Winne, schepen van cultuur - Geert Leeman en Jurgen Vanlerberghe, Gedeputeerde van W-Vl. Na de boekvoorstelling was er gelegenheid om het gesigneerde boek te kopen en werd er een drink aangeboden door het Bewonersplatform ‘ De Blankaartklok’.

Fotoalbum (klik hier)


Geert Leeman, het  hoofdpersonage uit het boek kreeg het eerste exemplaar uit handen van de auteur 
Jan Huyghe


v.l.n.r. Katleen Winne, schepen van cultuur -  Jan Huyghe, auteur - Jurgen Vanlerberghe, Gedeputeerde W-Vl 

Boven v.l.n.r. Katleen Winne, schepen van cultuur - Greet Dever, schepen - Christof Dejaegher, Burgemeester Poperinge -  Martin Obin, schepen 
Onder v.l.n.r Geert Leeman, het  hoofdpersonage uit het boek - auteur Jan Huyghe


Boven v.l.n.r. Carine Maeckelberghe, echtgenote van Geert Leeman -  Lies Laridon, Burgemeester Diksmuide
Onder v.l.n.r Geert Leeman, het  hoofdpersonage uit het boek - auteur Jan Huyghe

Fotoalbum (klik hier)

Grote gelijkenissen met de watersnood van nu…. 30 jaar later!

Dertig jaar geleden - eind december 1993 – heerste er grote watersnood in het noorden van Frankrijk, Duitsland en Nederland, waar zelfs zes dodelijke slachtoffers te betreuren vielen. Ook ons land heeft de overstroming toen geweten, vooral langs de Maas, en aan onze eigen achterdeur, in de IJzervallei. Van 35 hofsteden in de broeken dienden toen op het nippertje, zelfs tijdens de kerstnacht, de veestapels geëvacueerd. Oostduinkerkenaar en oud-journalist Jan Huyghe schreef er een historische streekroman over: ‘De IJzervloed’ – Westhoek, kerstnacht 1993.

Het is een streekroman dat gaat over de grote overstromingen in de kerstperiode van 1993. Ook is het een geschiedkundig naslagwerk dat dieper ingaat op de geschiedenis van de IJzervallei en de Blankaartbroeken in het bijzonder.

Jan Huyghe heeft het juiste moment uitgekozen om zijn boek voor te stellen. Net nu de Westhoek kampt met wateroverlast brengt hij zijn boek uit over de overstroming van de Ijzer in 1993.

Het verhaal van de familie Leeman

Het verhaal gaat over een jonge landbouwer die al vier generaties van vader op zoon woont op dezelfde boerderij. De gebeurtenissen met het hoofdpersonage in het boek zijn gebaseerd op wat Geert Leeman en zijn familie dertig jaar geleden tijdens de kerstnacht meemaakte. De strijd tegen het water in de IJzervallei was altijd al hevig.

 

Ook vandaag staat er alles blank

Geert Leeman woont nog altijd op de zelfde plaats. En ook vandaag staan alle weiden en akkers rond zijn hoeve en stallen blank. Gelukkig is er intussen één en ander veranderd op het vlak van waterbeheer. Maar de strijd tegen de IJzer is moeilijk te winnen.

Jan Huyghe neemt geen stelling in over het stijgende water en het klimaat maar hij maakt toch duidelijk dat er op termijn toch iets moet gebeuren.

Samengevat

Het boek is geen documentaire of reportage. Het is wel een historische roman, mengeling van echt gebeurd en fictie, als één verhaal van begin tot einde.

De IJzer, de Westhoek, water, een dynastie van vier4 generaties boeren vader op zoon op dezelfde hoeve, in het diepste van de broeken, overstromingen, WO I, een kasteel met baron en barones, pachters, jachtwachter, otters, de milieubeweging, in koude oorlog met de landbouw, de fatale overstroming, met kerstdag, 1993, evacuatie, de afzondering, de stilte, de nieuwe lente, het nieuwe leven…

Wat heeft een mens nog meer nodig om een epische film over anderhalve eeuw te maken..?

Fotoalbum (klik hier)

 

“interview” met auteur Jan Huyghevan het boek ‘De IJzervloed’

Bertrand Vd.G. : Hoe kom je erbij, dertig jaar later?

Jan Huyghe: Lang geleden schreef ik liedteksten over beklijvende gebeurtenissen die ik als journalist had meegemaakt. Bijvoorbeeld in februari ’89 de Ballade van Valentijn van Sint-André van ’t Schipgat over onze potvis, en in januari ’94 Klaagzang der schrikkelijke IJzervloed. En momenteel, veel jaren later, schrijf ik korte verhalen over diezelfde gebeurtenissen, zo’n 5 tot 10 A4’tjes per verhaal. Maar over de IJzervloed van eind ’93 liep het als water uit de hand. Het werden er 140, een boek dus.

B.Vd.G. : De IJzervloed..? Was het zo erg?

Jan: Zeker weten. Het was in de IJzervallei een van de grootste overstromingen van de 20ste eeuw. Op 30 december ’93 stond het waterpeil aan het sas van Fintele 1,74 cm boven normaal, zeg maar een mens van top tot teen. Het is normaal dat de broeken, op de rechteroever van de IJzer, het teveel aan water opvangen, dat is hun functie, ze vormen een wachtbekken. Maar die keer duurde het drie weken, wegen en grachten waren onzichtbaar, hoeven waren afgezonderd, tenzij met de schute, het water klotste buiten en binnen tegen de muren van stallen en schuren…

B.Vd.G. : Moesten de hoevedieren toen weg?

Jan: Natuurlijk! Ze worden dodelijk ziek als ze met de poten dagenlang in het water zouden staan. Van 35 boerderijen gingen in die dagen de runderen en de varkens op het nippertje op transport naar droge oorden. Als je rekent aan honderd dieren per hoeve, dan kom je aan 3.500 dieren! Kunnen we ons dat inbeelden? Waar moesten die al naartoe? Misschien wel verdeeld over honderd verschillende opvangplaatsen?

B.Vd.G. : Heb je als journalist zo’n verhuis meegemaakt?

Jan: Nee. Het was heel moeilijk een hoeve in nood in de broeken te bereiken. Zeker niet met een gewone wagen toen het water rees. Je zag geen weg, je zag geen gracht, het was in de donkerste van de dagen, je kon er als leek, vreemd aan de broeken, niets uitrichten, enkel verongelukken. Als reporter moest ik dus de info voor mijn artikels telefonisch verzamelen. Ik vond een goede bron: Geert Leeman, toen 32, landbouwer op misschien wel de meest afgelegen hoeve in de broeken van Woumen/Merkem, op een paar honderd meter van de Blankaart. Bovendien de vierde generatie Leeman, van vader op zoon, op dezelfde hoeve sedert 1907. Dus een echte broekrat! Hij keek op geen minuutje aan de telefoon, op kerstdag 25 december 1993… Hij moest heel zijn verhaal kwijt.

B.Vd.G. : Vertel…

Jan: Daags voor kerstdag steeg het peil met 1 cm per uur. Reken maar uit. De eigenlijke evacuatie van 70 koeien en vaarzen, 50 zeugen en een 100-tal biggen, begon om half één ’s nachts. Met een ploeg brandweermannen, een vee- en een strohandelaar en medewerkers. De hele kerstnacht werd in de regen gewroet, geploeterd en gesakkerd om de dieren de vrachtwagens in te krijgen, om in de duisternis door het water op de dreef en de smalle wegen te blijven. Drie vrachtwagens drie maal heen en weer. Benauwelijk, spookachtig, hallucinant. Het water stond in de dreef 80 cm hoog toen de laatste vracht om 6 u. ’s morgens het hof verliet. Het was kantje boord geweest, ternauwernood, maar het was gelukt…”

B.Vd.G. : Je boek telt ruim 200 pagina’s, allemaal gevuld met water..?

Jan: Ja, met de Westhoek als ruimer kader, inzoomend op de IJzervallei en nog dieper op het Blankaartbekken. Maar ik besteedde ook veel aandacht aan de tijd: het ontstaan van de IJzer en de broeken, overstromingen in de 19de eeuw, de bouw van het Blankaartkasteel, WO I, de evolutie naar natuurreservaat, de koude oorlog tussen landbouw en milieu. Hoofdpersonage anno 1993 is Roel van Vijfhuizen, vierde generatie na zijn voorvaders Wies, Door en Robert. Deze fictieve dynastie is dus gebaseerd op Geert Leeman en zijn voorvaders Aloïs, Hector en Roger. Vandaag is Geert 62 en al 38 jaar boer op het hof waar zijn overgrootvader Aloïs in 1907 begon als boer-jachtwachter van barones Melania van de Blankaart. Sedert 2013 is Geert ook adjunct-dijkgraaf in het bestuur van de Zuidijzerpolder.

B.Vd.G. : Al bij al op velerlei vlak een mooi boek voor onze Westhoek?

Jan: Wel, ik probeerde het onderste uit de kan te halen. Ik heb er altijd van gedroomd een boerenroman over de Westhoek te schrijven. Is die droom met De IJzervloed werkelijkheid geworden? Een epos over de Westhoek? Over zijn eerste en laatste reden van bestaan: water…

B.Vd.G. : Bedankt Jan.

Levensloop van oud-journalist en auteur Jan Huyghe

Geboren: te Veurne, 19 juni 1956

Onderwijs:

- college Veurne

- KU Leuven: Germaanse filologie (N/E) met eindverhandeling Volksliedonderzoek in Groot-Veurne (5 delen, 1.780 blz.), promotor: prof. dr. Stefaan Top

Beroepservaring:

- Beroepsjournalist in West-Vlaanderen (vooral de Westhoek) van 1981 tot 1995 voor Het Wekelijks Nieuws, Het Laatste Nieuws, De Zeewacht, Radio 2 West-Vlaanderen en de Financieel-Economische Tijd

- Communicatieambtenaar aan de gemeente Koksijde (1996-april 2018)

Bijzondere beroepsprestaties:

- Laureaat van de Nationale Persprijs van het Gemeentekrediet, Geschreven Pers 1986, met een 5-delige artikelenreeks De Vlaamse Zeevisserij, in Het Wekelijks Nieuws

Stichter-zanger van Volksmuziekgroep Sinksenbruid, waarmee:

- LP Sa vrienden hier bijeen (1985, marktliederen)

- CD Ken je de streek- Westhoekliederen van Jan Huyghe (1996)

- CD Levende vers met eigen Westhoekliederen (2002)

- op 11 juli 2021 opgetreden op Kiosk Diksmuide

Schrijven: vijf boeken en een novelle

1. De Hel(d) van het Noorden (Avontuur in Parijs-Roubaix – Wielerverhalen van de Visboer), De Rode Bles, 1991, 174 bl.

2. De Rosten Durang, -ereburger van Koksijde, paardenvisser van Oostduinkerkerke-, vertelt z’n peerdeleven, eigen beheer, 2007, 278 bl.

3. Zeeman van de Westkust – naar 45 jaar vaarleven van Lucien Vanneuville uit Oostduinkerke (IJslandvisserij, mailboten, loodswezen), eigen beheer, 2012, 398 blz.)

4. ’t Peirt, zoals ik het beleefde, over de Ros Beiaardommegang Dendermonde, eigen beheer, 2013, 60 blz.

5. Garnaalvisserij te paard: feiten en feitjes (tijdslijn 1393-2021), vzw Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke, 2022, 192 p.

6. De IJzervloed – Westhoek, kerstnacht 1993, eigen beheer, 2023, 208 blz.

Schrijven: ca. 170 gedichten/liederen, vooral Westhoek-gebonden

Schrijven: talrijke artikels over immaterieel cultureel erfgoed in diverse tijdschriften zoals Volkskunde, Bachten de Kupe, Verhalen van de zee, ’t Beertje, Erfgoedacademie Veurne, De Beauvoordse Dorpsgazette…

Boek te koop:

* Geg.: 17 bij 24 cm / 208 p. / 40-tal foto’s, illustraties 

* Prijs: 25 euro / voor verzending + 8 euro = 33 euro via BE83 4745 1661 0115 v. Jan Huyghe, Dorpstraat 49 - 8670 Oostduinkerke 

* Vanaf half nov. bij: - boekhandels in de Westhoek - horeca langs de IJzer 

auteur: jan.huyghe@proximus.be, 058 51 24 98


Redactie, foto's, films: Bertrand Vande Ginste - www.woumen.eu


 

 

 
 

S


zondag 1 oktober 2023

Boekvoorstelling ‘DE IJZERVLOED’ - door Jan Huyghe - 12 november 2023

 

Boekvoorstelling ‘DE IJZERVLOED’

over grote overstroming door Jan Huyghe 

zondag 12 november a.s. om 10:30  

Plaats: O.C. Walnes Iepersteenweg 2, 8600 Woumen 

Inkom: gratis


Boekvoorstelling aan de hand van interview

Stefaan Kempynck interviewt auteur Jan Huyghe en hoofdpersonage Geert Leeman / Jan leest af en toe voor uit het boek
De IJzervloed: roman over grote overstroming

van de IJzerbroeken met Kerstmis 1993

Dertig jaar geleden, eind december 1993, werd de IJzervallei in de Westhoek getroffen door een van zijn grootste overstromingen ooit. Van Roesbrugge tot Diksmuide was de IJzer, na bijna een maand regen, op zelden geziene wijze buiten zijn rechteroever getreden. Van een 35-tal hofsteden dienden toen omstreeks Kerstmis – tot zelfs in de kerstnacht – de veestapels geëvacueerd, in de duisternis over onzichtbare wegen langs onzichtbare grachten, kantje boord… Dertig jaar later, half november 2023, is over dat gebeuren een boek klaar: De IJzervloed. Schrijver Jan Huyghe stelt het voor op zondag 12 november in oc Walnes in Woumen, in organisatie van het Bewonersplatform.

 

Het boek is geen fotoalbum, ook geen reportage of documentaire. Het is wel een streekroman, verhaal (met een 40-tal foto’s en illustraties), over het gezin en bedrijf van jonge boer Roel van Vijfhuizen. Zijn hofstede ligt diep verscholen in de broeken aan Noordeinde, op de grens met Merkem en een paar minuten gans van de Blankaartvijver.

Het verhaal vertelt in zijn aanvang de wording en vorming van de IJzer en zijn vallei zevenduizend jaar of meer geleden, maar zoomt dan snel in op de Blankaartbroeken, gelegen binnen de kring IJzer-Woumen-Merkem-Noordschote.

 

Roel van Vijfhuizen is een onvervalste broekrat. Hij is de vierde generatie van vader op zoon op dezelfde boerderij. In 1907 begon er zijn overgrootvader Wies als jachtwachter op verzoek van barones Melania Verhaeghe van het kasteel, daarna waren zijn grootvader Door en zijn vader Robert er boer, sedert 1985 hij-Roel zelf.

 

De overstroming komt uit de lucht gevallen, maar niet zomaar… Alle aspecten en facetten die Huyghe in zijn boek aanhaalt en beschrijft, zijn terug te brengen onder één noemer die onweerlegbaar de identiteit van de IJzervallei, en in het bijzonder van de Blankaartbroeken bepaalt: water… Leven in de broeken betekent leven met water, van seizoen naar seizoen, soms te veel voor de enen, soms te weinig voor de anderen, en omgekeerd en af en toe, en nu en dan, en onder en boven…

 

En zo laat de auteur vele evoluties, gebeurtenissen, conflicten, situaties, personen, zorgen, muizenissen, enz. de revue passeren die allen passen binnen het kader van de identiteit van het gebied: het broekleven en grote overstromingen in de 19de eeuw, de bouw van het Blankaartkasteel 1860, Eliane Verhaeghe, WO I en wederopbouw, Edgar Kesteloot, André Decap, otters, wateringen, Zuidijzerpolder, waterspaarbekken, pompstation Stenensluisvaart, familie Kempynck, volkshogeschool, reservaatstatuut, koude oorlog landbouw versus groen, Ramsar, EG-Vogelrichtlijn, Paul Houwen, Plan Otter, komgronden Lampernisse, komst van het water, de grote IJzervloed, evacuatie, Roels stamboom en voorvaders, sheriff-gardechasse Pette van de Schute, enz. enz., tot het water wijkt begin januari 1994…

 

Ten slotte… De meeste gebeurtenissen tijdens de eigenlijke overstroming 1993, meegemaakt door het gezin Roel van Vijfhuizen, zijn naar waarheid gebaseerd op het wedervaren van het gezin Geert & Carine Leeman-Maeckelberghe, met doorheen heel het boek tegelijk talrijke ware herinneringen aan Geerts voorvaders Aloïs, Hector en Roger Leeman.

 

Dertig jaar later, 2023, is er op het vlak van het waterbeheer veel ten goede veranderd in de IJzervallei en in de Blankaartzone in het bijzonder. Maar de vrede bewaren mét het water en mét elkaar zal in het prachtige gebied wellicht immer een constante zorg blijven…


Na de zitting is er gelegenheid het boek (208 p.) te kopen (25 euro), gesigneerd door de auteur.
zondag 6 augustus 2023

DOE MEE ! Vierde WANDELTOCHT - KRUISTOCHT VAN GAUTHIER - WOUMEN 18/08 – 19/08 t.v.v. het goede rolstoeltoegankelijk pad

Vertrek: vrijdag 18 augustus 2023 om 17u30 aan het WZC Zilvervogel

Aankomst: zaterdag 19 augustus 2023 om 19 uur café ‘t Rooneplezier

103 km wandelen langs wandelnetwerk ‘De Blankaart’ t.v.v. het goede doel, rolstoeltoegankelijk pad tussen WZC ‘Zilvervogel’ en de dorpsschool ‘De Veerkracht’.

Zelfde concept als vroeger, vaste groep wandelaars doen de afstand en iedereen kan op ieder ogenblik vrijwillig aansluiten. Er zijn verschillende stopplaatsen voorzien (zie wandelplan). Achteraf kan je smullen van de lekkere BBQ-worsten!

Wens je de wandeltocht voor het goede doel te sponsoren of financieel steunen, neem dan contact op met:

 Manu Mackelberg:  emanuel.mackelberg@telenet.be GSM:  0478-54.15.16

Volg live via kruistocht4.blogspot.com of scan de QR-code: Een stukje meewandelen? Bekijk de suggesties (wandellussen) op kruistocht4.blogspot.com.

Meewandelen kan op elk moment, op één van de onderstaande punten of tijdens 1 van de 9 wandel[1]lussen (zie blog). Het exacte tijdstip kan verschillen: volg de live-tracking via kruistocht4.blogspot.com

Tot zien!


zondag 11 juni 2023

Het wonder van de herrezen Sint-Aldegonde kapel - Woumen

De Woumense Sint-Aldegonde kapel in de Jonkershovestraat is op vrijdag 12 mei 2023 heringewijd. Het christelijke symbool beleefde de voorbije weken een heus avontuur, begin maart werd de kapel op een spectaculair en miraculeuze verplaatst van de ene kant van de Jonkershovestraat naar de andere kant. Op de site waar de kapel stond, komen er vier nieuwe woningen. De bouwpromotor stelde voor om de kapel af te breken, maar dat was tegen de zin van buurtbewoner Danny Rollé. “Ik ben net naast de kapel geboren en die kapel mocht niet weg”, zegt Danny. “Er is veel waarde gehecht aan de kapel. Zo hebben we er in samenspraak met de bouwpromotor voor gezorgd dat we de kapel konden verplaatsen. Dat was geen gemakkelijke klus, maar met wat ervaring kon de kapel met succes verplaatst worden”, aldus Danny.

Film: Sint-Aldegonde kapel - Woumen plechtig heringewijd

Fotoalbum: Herinwijding St. Aldegonde kapelletje (klik hier)


Na een dag met droevig weer stopte het om 18 uur met hevig regenen, scheen de zon volop en kon de plechtige zegening van de kapel doorgaan met E.H. pastoor Geert Roseeuw. Deze herinwijding kon rekenen op veel belangstelling. Ook burgemeester Lies Laridon en schepen Marc Deprez waren aanwezig.

In zijn speech dankte Danny Rollé iedereen die meehielp om de verplaatsing van de kapel tot een goed einde te brengen. Daarna nodigde hij iedereen uit voor een gezellig samenzijn in de herberg "De Speelman". De Internationale  accordeonist, Marc Muys zorgde voor de vrolijke noot.

Podcasts: Danny Rollé was te horen op Radio 2 ! ... Kraan takelt ‘Sint-Aldegonde kapel’ - Woumen ...

Sint-

Aldegonde kapel heeft een prachtige lange geschiedenis…

In de Jonkershovestraat op de Serpenthoek is de hedendaagse Sint-Aldegonde kapel die bij de woning van wijlen Maurice & Marcella Lefever stond verhuisd. Deze kapel, die toegewijd is aan ‘Sint-Aldegonde’ en die wordt aanroepen tegen kanker, dreigde samen met de woning onder de sloophamer te verdwijnen. Maar dat was zonder overbuur Hein Vandenberghe gerekend. Hij wilde deze kapel adopteren en het bouwsel een nieuwe plaats geven in de voortuin van zijn huis.

Film: Het zwevende St. Aldegonde kapelletje


Fotoalbum: Het zwevende St. Aldegonde kapelletje (klik hier)

Zaterdag 4 maart 2023, samen met Woumenaar Danny Rollé, net als Hein Vandenberghe een ervaren kraanman, slaagde dit duo erin om op een miraculeuze en imposante manier de kapel naar de overzijde van de straat te verhuizen.


Exact om 9:30:32 stond de kapel terug op zijn grondvesten… en het begon te regenen… van een mirakel gesproken! Voor de kapel was dit overigens al de tweede verhuis.
Deze kapel staat inderdaad reeds op zijn derde plaats want de kapel werd in 1935 eerst gebouwd op de stoep waarop vandaag herberg
De Speelman is. Deze Sint-Aldegonde kapel werd uit dankbaarheid gebouwd voor een genezing. Een vrouw uit de buurt van de Serpenthoek die gedurende de eerste wereldoorlog moest vluchten, kwam in Lichtervelde terecht waar ze de verering tot St.-Aldegonde leerde kennen. Zij smeekte de Maagd om hulp bij de behandeling van haar kanker, en beloofde: “Wanneer ik genees bouw ik een kapel”. Zo kwamen en komen hier nog talrijke mensen en te offeren.

In de jaren tachtig, bij de aankoop van de twee achterliggende huisjes, beloofde  Kathleen Berten dat de kapel herbouwd zou worden op de Serpenthoek. Dat gebeurde uiteindelijk in 1990 en werd ingewijd door door Claude Covemaeker, uit Klerken, priester in Roosendaal NL, waarna ze gedurende 33 jaar werd onderhouden door de families Rollé en Lefever. Ria Vanoverberghe zal voortaan het onderhoud van de kapel op zich nemen.

Voortaan kan je een kaars laten branden, dankzij de mooie kaarshouder ontworpen door Tommy Rollé.

De Woumenaars zijn bijzonder verheugd en trots dat deze kapel nu opnieuw een andere plaats kreeg, maar wel nog steeds op de Serpenthoek in Woumen.


Heilige Aldegonde vereerd als beschermsters tegen allerlei onheil

De patroonheilige Aldegonde (ook; Aldegondis, Aldegunais), ook wel  beschermheilige genoemd werd geboren op 30 januari 630 in Coursolre, een dorp in het oude graafschap Henegouwen, nu Noord Frans grondgebied, als tweede dochter uit een adellijke familie van Walbert IV, hertog van Neder-Lotharingen, en Bertilla van Henegouwen. Walbert was de rentmeester van de koninklijke goederen. De oudere zus van Aldegonde was de heilige Waltrudis van Bergen. Het meisje groeide op in een familie waarin de heiligheid op de eerste plaats kwam. Haar zuster en schoonbroer Madelgarius scheidden met wederzijdse toestemming, toen hun vier kinderen volwassen waren. Zij stichtten elk een eigen klooster waar zij intraden. Aldegonde verlangde niets liever dan haar leven aan God te wijden. Haar ouders wilden haar echter uithuwelijken aan een zoon uit de landadel. Eén dochter in het klooster was al genoeg. Waldetrudis zorgde ervoor dat Aldegonde een tijd in het klooster mocht verblijven. Later kreeg zij een huisje in haar eboorteplaats, vlak bij de kerk. Hier leefde zij als een kluizenares, in gebed en boete. Ze werd stichteres en eerste abdis van het klooster te Maubeuge nabij de Samber. Haar medezusters roemden haar om haar mystieke kwaliteiten. Ze werd een voorbeeld voor vele Merovingische vrouwen in een wereld geregeerd door mannen. Zij is patrones van de stad Maubeuge. Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen borstkanker. Ook mensen die aan hoofdpijn leden, kwamen om genezing bidden op haar graf en werden verhoord! In de middeleeuwen was het gebruik stof of aarde van het graf mee te nemen. Wie dat deed werd behoed voor ziekte, koorts en pijn, met name borst-, oog- en kinderziekten, zweren, gezwellen, ontstekingen, verwondingen en een plotselinge dood. Daarnaast wordt haar voorspraak ingeroepen voor kinderen die moeilijk leren lopen. Ze werd heilig verklaard op 26 mei 1039. We vieren haar feestdag op 30 januari.

Fotoalbum: Herinwijding St. Aldegonde kapelletje (klik hier)
Fotoalbum: Het zwevende St. Aldegonde kapelletje (klik hier)

Redactie, foto’s, films: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

Net nu: voorstelling van streekroman ‘IJzervloed’

Fotoalbum ( klik hier ) Onder grote belangstelling stelde auteur Jan Huyghe zondag in het  O.C. Walnes Woumen zijn  streekroman 'Ijzer...