zaterdag 23 april 2022

Sint-Andreaszangkoor – Woumen terug van weggeweest… zingen mag terug voluit!

Twee jaar geleden sloeg corona toe bij het ‘Sint-Andreaszangkoor’. Het koor rouwde, krabbelde op, en zong zondag 17 april weer tijdens de Paasviering in de Sint-Andreaskerk.


De leden van het ‘Sint-Andreaszangkoor’ konden nu ook hun koormaaltijd houden. Twee jaar hadden ze op hun honger gezeten maar nu kon en mocht het uiteindelijk wel.Sint-Andreaszangkoor’ al 65 jaar… de trots van Woumen!

65 jaar geleden begon Wilfried Dobbelaere als koster-organist in Woumen. Toenmalig pastoor Leo Patfoort gaf hem meteen de opdracht om één uur per week aan de slag te gaan in de meisjesschool om er de kinderen te leren zingen en zo jonge meisjes klaar te stomen om tijdens de eucharistieviering met frêle gezangen de mis op te luisteren.  Tijdens de nachtmis van 1957 zongen Magda Devos en wijlen Lieve Vanassche met glans Stille Nacht in de kerk.  Langzamerhand kwam er een koor tot stand dat met de hoogdagen de hoogmis verzorgde. Koster Wilfried leerde er een tweestemmige mis aan zijn leden.  Het koor was niet gemengd en dat zorgde voor de nodige problemen.  Organist Wilfried diende immers de dames te dirigeren maar kon onmogelijk de zangeressen begeleiden op het orgel –meisjes op het doksaal was immers uit den boze in die tijd.  Gelukkig was er in die tijd ook Dirk Devos die een handje kwam helpen met het bespelen van het orgel.
Begin 1977 werd het huidige Sint-Andreas zangkoor dan eindelijk onder de doopvont gehouden in de pastorie van EH Duron. 
Eind 1976 kwamen er reeds een aantal nieuwe leden het koor versterken waaronder Emanuel Remaut.  Hij was reeds jarenlang lid van het befaamde Sint-Gregorius mannenkoor van Rumbeke.
Tijdens de nieuwjaarsviering ten huize van de pastoor werd besloten om van ‘het af en toe koor’ een echt koor te maken.  De vele leden verkozen Leon Dewijze als voorzitter, Lea Vandenberghe als ondervoorzitster, Rosa Vlamynck als schatbewaarder en Emanuel Remaut werd de nieuwe dirigent en secretaris van het pas opgerichte koor.
Het koor repeteerde voortaan elke week.  In de eerste jaren stond er een gezamenlijk concert op het programma met de Koninklijke Fanfare ‘Hoger Op’.  Dit optreden werd door de Woumenaars erg gesmaakt.  De laatste keer dat het doorging was in 1985, het jaar dat een geweldige brand de Sint-Andreakerk verwoestte.
In de loop van de jaren nam het koor meerdere malen deel aan de provinciale wedstrijden voor koren.  Het koor wist zich met brio te plaatsen in de derde afdeling van West-Vlaanderen.  Voor een koor van zo’n kleine gemeente waar meerdere leden geen muziek konden lezen was dit een grote prestatie vermeldde het juryrapport.
Elk jaar verzorgde het koor meerdere optredens in Woumen maar ook buiten de parochie werd opgetreden in Knokke, Diksmuide, Blankenberge, …
Het koor begon begin de jaren 2000 te kampen met een ouder ledenbestand en kreeg het wat moeilijker.  Gelukkig zijn er sinds enkele jaren wat jongere zangers toegetreden tot het zangkoor. 
In 2006 nam Emanuel afscheid als dirigent.  Enkele jaren later is de gevierde dirigent ook vroegtijdig overleden aan een slepende ziekte.  Eén van de jongste leden, Els Daenekindt, op dat moment secretaris van de Sint-Andreasparochie nam het dirigeerstokje over en loodste zo het koor naar nieuwe wateren.  Na enkele jaren vond ze de opdracht te zwaar om die te blijven combineren maar haar job en haar gezinsleven.  Sinds een zestal jaar is Stefaan Debruyne dirigent van het jubilerende zangkoor.  Het huidige bestuur is aardig wat verjongd met o.a. Els Daenekindt en Suzanne Vanacker en Stefaan Debruyne.
 
Een filmpje uit de oude doos...

Redactie: Bertrand Vande Ginste - www.woumen.eu

maandag 4 april 2022

Basisschool ‘De Veerkracht’ officieel geopend

Zondag 27 maart was het voor de Woumense gemeenschap een heuglijke dag.  Basisschool ‘De Veerkracht’ werd officieel geopend.  Na de viering in de Sint-Andreaskerk trokken de gasten en Woumenaars in stoet onder begeleiding van KM ‘Hoger Op’ naar de nieuwe school.  Bij de officiële opening was er een toespraak van directeur Karel Famaey, schepen van onderwijs Marc De Keyrel en burgemeestr Lies Laridon.  Ook schepen van cultuur Katleen Winne hielp bij het doorknippen van het lint.  Alle bezoekers trokken grote ogen open bij het betreden van het gloednieuwe gebouw.  Sommigen vertelden dat ze zelfs  terug naar school wilden gaan om te genieten van die mooie lokalen en die moderne digiborden.  De speelplaats was de ganse dag goed gevuld  met mensen die bij een natje en een droogje even lekker napraatten over de prachtige realisatie.zaterdag 2 april 2022

Zwerfvuilactie groot succes dankzij Basisschool ‘De Veerkacht’

Op vrijdag 11 maart trokken de leerlingen van de Woumense Basisschool ‘De Veerkacht’ op speurtocht naar zwerfvuil in het dorp.  Dit jaar trof men veel minder vuil aan in de bermen.  Zijn de mensen eindelijk netter geworden of zorgde corona voor wat mindere uitstapjes?  Volgend jaar ziet men wel, vulden de leerlingen aan.


Bedankt voor jullie inzet!Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

donderdag 24 maart 2022

Basisschool ‘De Veerkracht’ opent officieel de deuren

Zondag 27 maart opent basisschool ‘De Veerkracht officieel de deuren.  De leerlingen maken reeds sinds 1 september gebruik van de prachtige, ruime lokalen maar officieel werd de opening omwille van corona reeds enkele keren uitgesteld.

Het wordt zondag het eerste gezellige dorpsfeest in Woumen sinds de pandemie.


Het programma voor dit feestelijk gebeuren ziet er best aardig uit.
  Men start om 9u15 met een eucharistieviering in de Sint-Andreaskerk.  Deken Wilfried Jonckheere, voorzitter van het schoolbestuur, gaat voor tijdens dit dankmoment.

Daarna trekken de aanwezigen onder begeleiding van de KM Hoger Op richting school.  Iedere geïnteresseerde kan dan vrij tot 17 uur een rondgang maken in de nieuwe gebouwen. 

Om 14 uur volgt dan de officiële opening door Burgemeester Lies Laridon en schepen van onderwijs Marc De Keyrel.  Na het doorknippen van het lint  is er de zegening van het gebouw en de klaskruisjes door priester Geert Roseeuw. Na dit officiële gebeuren is er een optreden van muziekband ’t Vier en kan men ook deelnemen aan de ‘schijt-je-rijk’ wedstrijd die doorgaat op de oude speelplaats.

Een jong kalfje en een schaap met lammetje zoeken de ideale tegel om hun behoefte te doen.  Bij deze wedstrijd zijn heel wat waardebonnen te winnen.

Tijdens deze opendeurdag kan men genieten van diverse eet- en drankstandjes: braadworst, vegetarische braadworst, pannenkoeken, suikerspin, snoepzakjes, popcorn, oma’s geheime drankje, het volledige gamma bieren van de Nachtraaf, picon, … voor elk wat wils dus.

Natuurlijk werd er ook aan de kinderen gedacht met 2 springkastelen en een fantastische visput.

 

 

zondag 13 maart 2022

WTC De Vriesganzen starten gouden wielerseizoen

Op zondag 6 maart was het voor de leden van WTC De vriesganzen een dag met een gouden kroontje.  Om 9 uur startte immers hun gouden wielerseizoen met een tocht van 50 km.  Achteraf poseerden ze tijdens de receptie fier als een pauw bij het lokaal ’t Rooneplezier en dit samen met de lokaalhouder Bart Vanhee.   Op zondag 13 maart staat de tweede rit geprogrammeerd.  Men start om 9 uur aan het lokaal en men gaat de Krekedalroute volgen.  Tijdens deze rit staan er twee beklimmingen op het programma: Koekelareberg en Terrestberg.  Na een 50-tal km arriveren ze dan terug in de Blankaartgemeente. 

 


Wie interesse heeft om mee te fietsen, kan nog steeds terecht bij secretaris:

Geert Versteele, Jonkershovestraat 44, 8600 Woumen,

telefonisch via 0491/172675 of elektronisch via geertversteele@hotmail.com

donderdag 10 maart 2022

Een bijzondere ‘Kruisweg’ van Sieger Köder in de Sint Andreaskerk Woumen

In aanloop naar ‘Pasen’ en de ‘Veertigdagentijd 2022’ zijn er bijzondere  kruiswegstaties te zien van Sieger Köder (* 3 januari 1925 - 9 februari 2015). Hij is de bekendste Duitse schilder van christelijke kunst en kribbebouwers van de 20e eeuw. Hij werd beschouwd als een krachtige en kleurrijke "prediker met foto's".


>>>
Fotoalbum (klik hier)

De kruisweg is een oude bestaande christe­lijke vormgeving van omgaan met lijdensverhaal van Jezus en het de eigen persoonlijk en maatschappelijk lijden en verdrukking van mensen… meer dan ooit van toepassing in deze tijd van de Russisch-Oekraïense Oorlog . In de katholieke traditie is een ‘kruisweg’ een reeks van veertien afbeeldingen (staties) waarbij het lijden van Jezus is afgebeeld. De lijdensweg van Jezus wordt vanaf het gerechtsgebouw van de Romeinse vorst Pilatus in verschillende fasen  uitgebeeld tot aan de plaats van Jezus kruisiging en de neerlegging in het graf.
Een kruisweg bevat traditioneel 14 staties waaraan soms een 15de wordt toegevoegd m.n. de opstanding van Jezus. In de traditionele vertelling van de kruisweg zijn de staties 3, 4, 6, 7 en 9 niet expliciet bijbels. Daarom is er een “bijbelse kruisweg” ontwikkeld.
 
Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu


woensdag 23 februari 2022

Openbaar onderzoek in kader van landbouwbeleid

Nog tot en met 14 maart kun je opmerkingen doorgeven voor het openbaar onderzoek in verband met het landbouwbeleid 2023-2027.


Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Europa wil tussen 2023 en 2027 inzetten op een gemeenschappelijk landbouwbeleid met volgende doelstellingen:

1.     zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers

2.     het concurrentievermogen vergroten

3.     de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren

4.     bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering

5.     zorgen voor het milieu

6.     landschappen en de biodiversiteit beschermen

7.     de generatiewissel bevorderen

8.     het platteland vitaal houden

9.     de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen

Vlaams strategisch plan

Om het Vlaamse strategisch plan voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027 te kunnen goedkeuren, wordt een planmilieueffectenrapport (plan-MER) uitgevoerd. Hierin worden de effecten op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Het ontwerp van dit plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB strategisch plan 2023-2027 kun je inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis, of raadplegen op www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER

Opmerkingen?

Nog tot en met 14 maart kun je opmerkingen met betrekking tot de plannen doorgeven via de:

Dienst Omgeving Zeelaan 21, 8660 De Panne omgeving@depanne.be

of

rechtstreeks bij:

Departement Landbouw en Visserij (Secretariaat-generaal Plan-MER PL0272, GLB Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel; departement@lv.vlaanderen.be

 

https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage

 

vrijdag 18 februari 2022

Paul en Martine van ‘t Jagershof sluit zijn deuren na 34-jaren in dienst van de klant

Het populair café-restaurant 't Jagershof sluit na 34 jaar de deuren, overnemer gezocht: “Tijd om op adem te komen” Paul Elewaut (63) en Martina Blondeel (62) van het café-restaurant 't Jagershof hangen hun kokskostuum en pollepel na 34 jaar aan de haak.


Met de jaarwisseling kwam er een einde aan 34 jaar restaurant ’t Jagershof. De pensioengerechte leeftijd, het corona verhaal en het moeilijk vinden van personeel waren de drie puzzelstukken die de beslissing van Paul en Martine definitief maakten.

Chef Paul was in zijn ganse carrière kok in hart en nieren.  Voor het echtpaar naar Woumen kwam was Paul uitbater van het bekende restaurant Den Tijl in Ruddervoorde.  De laatste twee jaar werkte Martine samen met de chef in de bloeiende zaak.  Men vroeg de eigenaar om de zaak te kopen maar dat ging niet door en dus besloot het tweetal om een nieuwe zaak te starten op een andere locatie.  Een vrijgekomen restaurant vinden is echter niet gemakkelijk tot Martine haar schoonzus vertelde dat er in Woumen een café met feestzaal over te nemen was.  Na even de markt te hebben afgetast, besloot men ’t Jagershof te kopen en te renoveren.  In 1988 werd met man en macht gewerkt om het café eigenlijk om te vormen tot café en restaurant waar men mensen een dagschotel zou kunnen aanbieden.
In augustus van hetzelfde jaar was de zaak klaar en kon er gedacht worden aan een feestelijke opening.  September 1988 was voor Woumen een heel bijzondere maand, de tweede zondag was er opendeurdag in de volledig vernieuwde Sint-Andreaskerk (drie jaar eerder door brand verwoest n.v.d.r.), de derde zondag werd de kerk plechtig ingewijd en met Woumen kermis openden Paul en Martine de zaak.  Woumen was terug een café maar vooral een eerste restaurant rijker.  Bij de opening kon men over de koppen lopen: trouwe klanten van Ruddervoorde kwamen even kijken en Woumenaars piepten even binnen in het restaurant van de Blankaartgemeente.  Eén week later stond er voor Paul en Martine nog iets nieuws op het programma: de eerste begrafenis in de feestzaal, voor hen iets helemaal nieuw maar in de volgende jaren een vaste activiteit.
 
Wat waren jouw specialiteiten in de zaak?
Martine valt met de deur in huis ‘Enkel verse producten gebruikten we in het restaurant.  Nooit diepvries materiaal en dat maakt het eten o zo lekker.’ Paul vult aan ‘ Ik wilde gewone gerechten met een bijzonder toetje aanbieden aan de klanten.  Geen overdreven schilderijen maar degelijke dagelijkse kost met een streepje van de chef’
Het waren vooral de palingen die door de klanten gegeerd werden.   Het overheerlijkste vonden de klanten paling in looksaus.  Velen kwamen van heinde en ver om gerechten te kiezen met lekkere, verse looksaus.  Kikkerbilletjes, scampi’s waren dan ook naast paling uitverkoren maaltijden voor heel wat eters.  Heel wat mensen die ooit eens van dat lekkers geproefd hadden bij Paul kwamen later terug daar ze nergens anders die gerechten zo heerlijk kregen voorgeschoteld.  Van Rekkem tot Doornik, van Blankenberge tot Torhout werd er reclame gemaakt voor de heerlijke keuken.
In de winter was het gezellig in het kleine restaurant of in de grote feestzaal maar ’s zomers kon het prachtige buitenterras –met de schitterend verzorgde bloemen door de gastvrouw met liefde verzorgd- iedereen bekoren.  Daar kon men dan terug genieten van nog een talent van Paul bij het smullen van een heerlijk coupe zelfgemaakt ijs of een net geslagen sabayon. 
 
En wat gaan jullie nu doen?
Eerst en vooral opruimen, sorteren wat blijft en verdwijnt, even op adem komen en genieten van vrije dagen die we in al die jaren nooit hadden.  We blijven in ieder geval in dit prachtige dorp wonen.  Hopelijk kunnen we de zaak snel overlaten zodat het dorp en de passanten terug kunnen genieten van een lekkere maaltijd in de Blankaartgemeente. We zien wel …
Maar chef Paul zal vooral nu wat meer tijd kunnen steken in duikclub Okeanos waar hij reeds zolang lid van is.  Een hobby die Paul de nodige rust bezorgde tussen het vele kokkerellen door.   Als instructeur kan hij nu meer aandacht hebben voor de opleiding van jonge, enthousiaste duikers, … kan hij een handje helpen met de papierwinkel en wie weet misschien ook even in de potjes roeren voor de leden van de club.
 
Paul en Martine mogen we jullie danken voor die vele smakelijke momenten die de bezoekers hier meemaakten hetzij privé hetzij met verenigingen.
 
Veel succes en nog vele mooie jaren!


Tel: 051 50 01 58


 
Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

vrijdag 11 februari 2022

Groenzoneproject Basisschool ‘De Veerkracht’

 De vrije basisschool 'De Veerkracht' nam in september de prachtige,  nieuwe gebouwen in gebruik en sinds het herfstverlof mochten de kinderen ook genieten van de leuke nieuwe speelplaats.  Het vroegere speelplein diende echter nog aangepakt te worden.  Tijdens de nieuwbouw leed het speelplein wat schade door kranen, machines, …  De school had een heel fijn groenzoneproject op het oog maar financieel zou het na de grote bouwkosten een heel zware dobber worden.  Gelukkig koos Uitgeverij Plantyn het groenzoneproject van de school uit als winnaar van een groene wedstrijd die zij hadden uitgeschreven. De uitgeverij sponsorde de aanplant van een speelbos en een voor de kinderen heel leuke wilgentunnel.(zichtbaar op de foto) Ook de provincie West-Vlaanderen droeg zijn steentje bij via het project ‘Natuur op School’ ( het vroegere MOS-project) met het subsidiëren van een deel van de groenaanplant en de natuurlijke speelelementen.  Het laatste stuk financieren werd mogelijk dankzij de opbrengsten van verschillende acties op school (ijstaartenverkoop, moederdagontbijt, …)

BOS+ nam de coördinatie van de volledige heraanleg van het speelbos voor zijn rekening.  Het resultaat lijkt nu reeds heel mooi maar éénmaal alle planten goed aanslaan,  wordt het een prachtige omgeving waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.  Er werden door de leerlingen, de leerkrachten en de ouders een 100-tal struiken, een 100-tal jonge boompjes, 4 grotere bomen, een 150-tal struiken met plukfruit, 75 rotsplantjes, een 100-tal vaste planten en nog wat kruiden aangeplant.

 

woensdag 9 februari 2022

Zwervende gedichten in Basisschool met thema ‘natuur’

Het centrale thema van de voorbije week van de poëzie was NATUUR.  De leerlingen van het vierde leerjaar lieten zich door dit thema inspireren en schreven in de klas een natuurgedicht.  Het bijzondere aan dit schrijfgebeuren is dat de natuurgedichten van de leerlingen op diverse plaatsen in Woumen en omgeving werden opgehangen op openbare domeinen. Bij een rustbank, aan de rand van een speelpleintje, …  De toevallige lezers mogen het gedicht meenemen en op een andere plaats weer ophangen voor nieuwe lezers.  Er werden er vanuit Woumen reeds in Esen en Koekelare gesignaleerd. Voor de leerlingen van de klas van juf Ann is dit natuurlijk een fijn vervolgverhaal.  We zien ze hier fier pronken met hun prachtige natuurgedichten: Yarre Beerlandt, Elise Vanbiervliet, Lisa Vanhaverbeke, Isa Vanneste, Natalia Deleu, Jay-Lee Ostyn en Rachel Haelewyck achteraan, in het midden Emelie Verschelde, Sara Louwaegz, Laure De Maet en Marie-Julie Mackelberg en tenslotte vooraan Helena Debruyne en Quiten Simons.

Sint-Andreaszangkoor – Woumen terug van weggeweest… zingen mag terug voluit!

Twee jaar geleden sloeg corona toe bij het ‘ Sint-Andreaszangkoor’ . Het  koor  rouwde, krabbelde op, en zong zondag 17 april weer tijdens d...