donderdag 30 december 2021

Bewonderenswaardig - Walter en Regina fietsen steeds op zes wielen

Walter Deklerck en Regina Carrette wonen in de Pollaertstraat in Woumen en maken al hun fietstochten met een driewieler.  In de loop van het voorbije jaar fietsten ze samen zo’n 1300 km bij elkaar. Gemiddeld maken ze tweemaal per week een tochtje van om en bij de 20 km.  De twee jaar oude, gekochte driewieler van Regina -bijna ter vergelijken met een dure  ligfiets (n.v.d.r. kostprijs ruim € 6000)- biedt haar ondanks de knieprothese de kans om verder te blijven fietsen daartegenover fiets Walter reeds 40 jaar op zijn volledig zelf gemaakte fiets in de omgeving van de Blankaart.

 

Walter Deklerck bouwt speciale fietsen op maat: “Ik wil de mensen gelukkig maken”

Waarom fiets jij reeds zolang met een driewieler?

In 1968 toen ik reeds vijf jaar als mecanicien bij Inco werkte, liep ik bij een arbeidsongeval heel erge kwetsuren op.  Ik was twee jaar arbeidsongeschikt maar het ergste was dat ik mijn gehoor definitief kwijt verloor.  Toen ik terug aan de slag kon, werd ik aangesteld als magazijnier wisselstukken.  Ik beheerde er de ruim 10 000 wisselstukken –van het kleinste vijsje tot zware motoren- efficiënt en dat alles zonder computer.  Door mijn arbeidsongeval was ik niet alleen doof geworden maar was er ook een storing opgetreden in mijn evenwichtsorgaan zodat ik niet meer met een normale fiets kon rijden. Dit zette mij aan het denken en via een collega vernam ik dat er driewielers bestonden voor volwassenen. Na wat speurwerk kwam ik bij een gespecialiseerd fietsenmaker van Dominiek Savio in Gits terecht.  Ik zei de man dat ik zo’n fiets voor mezelf wilde maken maar hij lachte mijn voorstel weg met een simpele ‘dat kunt gij niet’.  Ik beet mij in de uitdaging vast en korte tijd later was mijn eerste driewieler klaar.  Uit de fouten van mijn proefstuk leerde ik heel wat en zo ontwierp ik een tweede model dat fantastisch was.   

 Dus was jouw handicap een aanleiding om fietsenmaker te worden !

Inderdaad, ik volgde in avondonderwijs een cursus fietsenmaker en tijdens de laatste jaren dat ik in de melkerij werkte, was ik fietsenmaker in bijberoep.  Mond aan mond reclame zorgde ervoor dat mijn zaak langzaam maar zeker goed draaide.  Momenteel is de vraag naar fietsherstellingen heel hoog –omwille van corona wordt er veel meer gefietst- en kan ik mijn dagen ruimschoots vullen.

Ontwerp je nog steeds fietsen op maatwerk?

Op vraag van klanten maak ik fietsen die voldoen aan specifieke eisen: een driewieler met twee wielen vooraan daar de persoon de breedte van de achterwielen moeilijk kan inschatten, een driewieler tandem waar men naast elkaar zit i.p.v. achter elkaar, … maar ook curieuze circusfietsen voor een klant die als clown optreed in een circus.

Mijn grootste uitdaging is nog altijd een geschikte fiets te maken voor mensen met een fysieke handicap.  Zo rijden er heel wat van mijn fietsen rond in De Vleugels –het vroegere MPI- in Klerken en Dominiek Savio.  Via mijn website krijg ik veel vragen uit zowat heel het land om een aangepaste fiets te maken voor zoon of dochter zodat die alléén of samen met een ouder kan fietsen.

“Ik gebruik graag de uitdrukking - Een boer gaat ook na een mislukte oogst opnieuw zaaien”

 Zo’n fietsen zijn dan toch erg duur?

Indien ik mijn uren zou rekenen dan zijn zo’n modellen inderdaad onbetaalbaar

Gelukkig is er ook een Vlaams Fonds voor personen met een handicap die tussenkomen in de kosten.  Als er geen tussenkomst mogelijk is, reken ik praktisch niets aan voor mijn werk. Ik koester dan het aangename gevoel dat ik opnieuw iemand heb kunnen helpen en vooral gelukkig heb gemaakt.

 Na vele jaren kreeg je wonderbaarlijk je gehoor terug?


Toen ik reeds doof was ontmoette ik mijn echtgenote in danszaal Tyrol in Diksmuide.  Ik hoorde haar wel niet maar was er smoorverliefd op.  Via liplezen verstonden we elkaar wonderwel en na 155 dagen waren we reeds gehuwd.  In het begin van dit millennium vernam ik dat men met een onderhuids inplanting mensen terug het gehoor kon schenken.  Ik informeerde mij hiervoor in het ziekenhuis van Antwerpen.  Ondanks dat er maar 5% slaagkans was, waagde ik het toch.  Ik was één van de eerste in België die het cochleair implantaat (ook bionisch oor genoemd) kreeg.  Na veel oefenen en veel hulp van mijn collega’s op het werk en van mijn echtgenote en vrienden ontwikkelde ik langzaam terug mijn gehoor.  Ik hoorde na 32 jaar huwelijk voor het eerst de stem van mijn vrouw Regina. Wat een nieuwe wereld opende zich voor mij.  We mochten vorige maand ons gouden jubileum vieren en al bij al hoorde ik de stem van mijn lieve vrouw nog steeds niet teveel lachte Walter.

 

Heb je naast die fietsmicrobe nog andere hobby’s?


Vijfentwintig jaar geleden verongelukte onze dochter Mieke en sindsdien draag ik mijn steentje bij in de vereniging van verongelukte kinderen. Ik lijstte alle plaatsen op waar Save borden werden geplaatst.  Elk bord is verbonden met een plaats, de naam en de leeftijd van het slachtoffer.  Na een tocht van 800 km kon ik de 58 borden catalogeren en zo voor de nabestaanden een hulp zijn in het verdriet.

 

Lees ook?

>>>> INTERVIEW, met Walter – Tijdschrift  Blankaartklok juni 2004 (klik hier) Redactie: Bertrand Vande Ginste - www.woumen.eu


zondag 26 december 2021

Jeugd Rode Kruis Diksmuide zet bewoners ‘WZC Zilvervogel’ in de bloemetjes

Tijdens deze corona pandemie werd het Rode Kruis, samen met de andere Diksmuidse goede doelen, door 'corona project' in de watten gelegd met cadeaubonnen. Op die manier werd het mogelijk gemaakt in deze moeilijke tijden mensen een hart onder de riem te steken.

Jeugd Rode Kruis koos ervoor om bewoners van de Diksmuidse wzc een bloemetje te schenken. In ‘WZC Zilvervogel Woumen’ kregen de jongeren de kans om de kerstrozen persoonlijk te overhandigen en een praatje te slaan met enkele bewoners. De dankbaarheid was dan ook groot en enkelen noemden ons bezoekje zelfs een lichtpuntje in deze donkere periode! Hartverwarmend dus voor jong en oud.

 

Foto: Bovenaan bemerken we Sami, een bewoner, Benjamin en Iliana en onderaan zien we Willy, Sara en Casey.

Proficiat !

 Redactie: Bertrand Vande Ginste - www.woumen.eu

 

maandag 13 december 2021

Volledig bemeubelde assitentiewoning als nieuw aanbod van WZC Zilvervogel Woumen

Iedereen maakte het zeer waarschijnlijk van dichtbij of veraf mee dat iemand uit de familie, vrienden- of kennissenkring na een ziekenhuisopname te snel naar huis wordt doorverwezen.  Wat nu?  De huidige woning is niet aangepast, eenzaamheid dreigt voor de persoon, voor zichzelf zorgen lukt (nog) niet, …

Woonzorgcentrum Zilvervogel Woumen probeert met een nieuw innovatief initiatief op die vraag een concreet alternatief aan te bieden.  In de assistentiewoningen in de Woumenweg heeft men een flat volledig bemeubeld.  Men kan onmiddellijk en zonder verhuis van meubilair of pakken administratie zijn intrek nemen in deze ruime, luchtige flat die voorzien is van alle comfort. Van open keuken tot televisie, van ruime slaapkamer tot piekfijne badkamer, van gezellige zithoek tot aangenaam balkon, … alles is voorzien.  De dagprijs bedraagt € 31,30 en omvat alle denkbare dienstverlening: energieverbruik, permanente tussenkomst bij noodoproepen, deelname aan wekelijkse activiteiten, gebruik en onderhoud van binnentuin, afvalverwijdering, collectieve verzekering,…

Voor de hopelijk vele toekomstig bewoners wordt het misschien een eerste stap naar een permanentverblijf in één van de overige assistentiewoningen in hetzelfde complex die allemaal toegankelijk zijn voor alleenstaanden en koppels.

We zien Kathleen Maes, sociale dienst, en Delphine Bouwet, campusdirecteur Zilvervogel Woumen in de bemeubelde assistentiewoning.
 
Wie kennis wenst te maken met dit nieuwe concept kan een  afspraak voor een bezoek op maandag en donderdagnamiddag maken. 
Bel naar  051/500248 of stuur een mail naar socialedienst.woumen@zilvervogel.be


Redactie: Bertrand Vande Ginste - www.woumen.eu

donderdag 25 november 2021

Archeologen vinden Romeins brandrestengraf en aardewerk te Woumen

Archeologen hebben bij opgravingen langs de Steenmolenbeekwegel, nabij het valleitje van de Steenmolenbeek (*) enkele opmerkelijke vondsten uit de Romeinse tijd gedaan die dateren van ongeveer, 57 v.Chr. tot 406 n.Chr. (**) 

Film

Drie archeologen: Raph De Brant, Yelmer Debouck en Emiel Vandewalle van het erkende archeologisch bedrijf  Ruben Willaert uit Brugge (Sint-Michiels) groeven er een Romeins brandrestengraf met een aarden gift schaal op. 

Romeinen cremeerden hun overledenen en begroeven de assen samen met enkele persoonlijke bezittingen van de overledene. Deze persoonlijke bezittingen gaf men met de overledene mee voor in het hiernamaals.

De vermoedelijke ouderdom van het brandrestengraf is 1.600 tot 1.900 jaar (bijna 2.000 jaar). Het is de eerste keer dat er dergelijke archeologische resten uit die tijdsperiode in Woumen en omstreken werden gevonden.

De houtskoolrijke brandresten en het aardewerk werden verder onderzocht door de dienst Archeologisch Erfgoed.


Overzichtsfoto van het uitgevoerde onderzoek, genomen vanuit het zuid-zuidoosten, met de kerk van Woumen op de achtergrond en de IJzertoren te Diksmuide aan de horizon.

Het onderzoeksgebied is ca. 2,99 ha groot en de gele cirkel duid het Romeins brandrestengraf aan.

>>> Fotoalbum (klik hier)

Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd door archeologen van Ruben Willaert nv, vertegenwoordigd door Raph De Brant (erkend archeoloog /veldwerkleider) en Yelmer Debouck (RTS, archeoloog) en Emiel Vandewalle (archeoloog).

Vanwege de ligging nabij de frontlinies van WOI diende bij werkzaamheden op het terrein rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van niet-ontplofte geschutsmunitie. De mechanische graafwerken werden begeleid door een OCE-deskundige, teneinde de fysieke integriteit van het uitvoerend personeel te garanderen.


Tijdens de terreinevaluatie werden 125 sporen geregistreerd, waarvan 9 natuurlijke en 116 antropogene. De antropogene betroffen 48 recente sporen, met onder meer drainage, en 68 archeologische. Het gaat voornamelijk om grachten en greppels, 41 sporen en bomkraters uit de Eerste Wereldoorlog, 20 sporen. Er werden ook 6 kuilen en 1 brandrestengraf aangetroffen.


Romeins brandrestengraf, ovaalvormig spoor van 1,04m op 0,78m. Het graf werd herkend aan de aanwezigheid van een houtskoolrijke band in één van de zijden en de aanwezigheid van aardewerk.


>>> Fotoalbum (klik hier)

De aarden gift schaal bestaat uit 10 fragmenten, waarvan 8 passende bodemfragmenten in reducerend gebakken handgevormd aardewerk met verschraling met zwarte chamotte (479,7 g).


Er werden 5 randscherven en 29 wandscherven ingezameld uit de zeefstalen. Het betrof scherven in een zeer fijn, gedraaid, reducerend gebakken baksel. Het was zandig verschraald en bleek sterk verbrand (19 g). Het gaat zeer waarschijnlijk om een kleine container die mee op de brandstapel werd verbrand. 


Deze vondst betrof fragmenten van ijzeren nagels die uit de vulling van het brandrestengraf werden gerecupereerd. Het gaat om 11 fragmenten (30 g).


Wandfragment in steengoed en werd aangetroffen in spoor 62, een NNW-ZZO-georiënteerde gracht, in de lengterichting van de huidige percellering.


Wandscherf in grijs, gedraaide aardewerk, met een zandige verschraling (21 g). Het werd niet in een spoor aangetroffen maar wel vlak naast het brandrestengraf. Het lijkt echter niet overeen te komen met het vondstmateriaal uit het brandrestengraf zelf.


Wandscherf in oxiderend gebakken, gedraaid met nog een sterk verweerd glazuurfragment (11 g). Het werd aangetroffen in spoor 52, een NNW-ZZO-georiënteerde greppel.

41 sporen en bomkraters uit de Eerste Wereldoorlog

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden voornamelijk agrarische off-site sporen aangetroffen die gedateerd kunnen worden in de nieuwe en nieuwste tijd. Enkele bomkraters en resten van munitie zijn te dateren in de Eerste Wereldoorlog, op basis van de luchtfoto’s gaat het voornamelijk om sporen van Belgische artilleriebeschieting te dateren rond de Derde Slag om Ieper. Het gaat om enkele grotere bomkraters aangevuld met meerder kleine, ondiepe.


In totaal werden 20 bomkraters aangetroffen in het archeologisch vlak. Het ging meestal om vrij kleine exemplaren.
De aangetroffen bomkraters zij niet zichtbaar op de luchtfoto van 1916 en komen voor op de luchtfoto van 22 maart 1918. Ze zijn vermoedelijk dus te situeren in de Derde Slag om Ieper, deze zone werd vermoedelijk door het Belgische leger beschoten. De aangetroffen munitie was divers maar met een duidelijke aanwezigheid van ogieven van de ‘Obus à mitraille met een fusée à double effet’, waarvan er 5 werden aangetroffen op 9 munitie-gerelateerde vondsten. Het betreft hier, gezien de periode en locatie, vermoedelijk projectielen afkomstig van Belgisch geschut, maar van Franse makelij.
Het beperkte aantal bomkraters in de werkputten in vergelijking met de bomkraters op de luchtfoto doet vermoeden dat de meeste vrij ondiep waren. De harde ondergrond biedt hier mogelijk een verklaring.

10 onderdelen van geschutsmunitie


>>> Fotoalbum (klik hier)Britse artilleriegranaat die werd aangetroffen in de vulling van een bomkrater, spoor 3, het betrof een afgevuurde Britse 18-pounder granaat.


Lederen schoenfragmenten aangetroffen in en bij een bomkrater.


Duitse afgevuurde geschutsmunitie, 15 cm.


Frans-Belgisch ogief van een 'Obus de 95mm à mitraille'. Het gaat om het bovenste deel van een schrapnelgranaat van Franse makelij maar vermoedelijk door het Belgische leger verschoten.
.

Ontsteker van Frans-Beglsiche mortiermunitie. Deze werd door metaaldetectie opgespoord.

Afgevuurde Frans-Belgische 75 mm


Ogieven van Frans-Belgische geschutsmunitie, de 'Obus de 95 mm à mitraille'.


>>> Fotoalbum (klik hier)
(*) Landschappelijke en aardkundige situering Landschappelijke situering
Landschappelijk is het plangebied gelegen in de zandstreek.
Het grondgebied van Woumen situeert zich op de overgang van de grachtenrijke polders, de zogenaamde broeken van Woumen en de hoger gelegen uitlopers van de Midden-West-Vlaamse Heuvelrug, ook wel Rug van Westrozebeke genoemd. Deze rug strekt zich uit van Esen, nabij Diksmuide tot Zillebeke, nabij Ieper, als uitloper van het West-Vlaamse Heuvelland.
De belangrijkste waterlopen zijn de Houten Sluisvaart en de Stenen Sluisvaart die de Blankaartvijver ten zuiden van de broeken (ca. 67 ha) met de IJzer verbinden. In deze twee waterlopen monden kleinere waterlopen uit zoals o.m. de Walevaart, de Kerkebeek, de Noordkantvaart. De Blankaartvijver wordt op zijn beurt voornamelijk vanuit de hoger gelegen zandleemstreek gevoed door de Velkelokerbeek, de Ronebeek en de Steenbeek. Het plangebied zelf is gelegen tussen deze west-oost georiënteerde beekvalleien. Ca. 500 meter ten noorden loopt de Kerkebeek, precies ten zuiden loopt de Steenmolenbeek.
Het plangebied is gelegen op een hoogte die schommelt tussen de 6.2 en 7.8 m TAW. Het terrein helt duidelijk af in westelijke richting.
Hydrografisch is het plangebied gelegen in het IJzerbekken (deelbekken: Blankaart).

Geologie
Het projectgebied is tertiairgeologisch gelegen in het Lid van Kortemark (Formatie van Tielt). De Formatie van Tielt bestaat uit een fijn zandig en zandig marien sediment.
Het oudste lid is het Lid van Kortemark en bestaat uit horizontaal gelamineerd fijn zandig grof silt en kleiig-siltig zeer fijn zand. Het is afgezet in de overgangszone tussen de buitenkust en de open shelf."2
Op de quartairgeologische kaart staat de omgeving van het projectgebied gekarteerd als
Type 1. Dit type vertegenwoordigt een eolische afzetting van het Weichseliaan tot mogelijk Vroeg-Holoceen (zand tot zandleem). Deze afzetting kan eventuele hellingsafzettingen van het Quartair bevatten.

Bodem
De bodemkaart geeft op het overgrote deel van het onderzoeksgebied een matig natte zandleembodem weer. In het zuiden van het onderzoeksgebied langs de naamloze waterloop wordt een colluviale bodem weergegeven.
Het bodemtype Ldcz is een matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont met sedimenten die lichter of grover worden in de diepte. De bouwvoor is donker grijsbruin en onder de Ap komt een bleekbruin uitgeloogde horizont voor die aan de contactzone met de textuur B zwakke roestverschijnselen vertoont. De textuur B is verbrokkeld, sterk gevlekte en door oxidoreductieverschijnselen met bruinrode en grijze vlekken doorweven. Het materiaal wordt soms zwaarder of zandiger in de diepte. Op wisselende diepte komt dikwijls het Tertiair substraat voor. Roestverschijnselen beginnen globaal in het bovenste deel van de textuur B.
Het bodemtype Ldp is een matig natte zandleembodem zonder profiel. Het is een colluviale grond gekenmerkt door een laag recent geërodeerd sediment. Op geringe tot matige diepte komt vaak een textuur B voor of een Tertiair substraat. Het colluviaal dek onderscheid zich van het autochtoon zandleem door de aanwezigheid van kleine houtskool- en baksteenrestjes. Roestverschijnselen beginnen tussen 50 en 80 cm.3

(**) Het Romeinse Rijk bestond van 753 voor Christus tot 476 na Christus. Het viel in 285 na Christus uit elkaar in het West- en Oost-Romeinse Rijk. Het West-Romeinse Rijk werd veroverd door een hoop Germaanse stammen, maar het Oost-Romeinse Rijk bestond onder de naam het Byzantijnse Rijk nog tot 1453. De hoofdstad was sinds 330 na Christus Constantinopel. Op zijn hoogtepunt besloeg het Romeinse Rijk een gebied dat van Schotland tot Iran liep en van Midden-Duitsland tot Zuid-Egypte.

>>> Fotoalbum (klik hier)

Bron: Verslag van resultaten (deel 1 & 2) erkend archeologisch bedrijf  Ruben Willaert uit Brugge (Sint-Michiels) 


Met dank aan: archeologen: Raph De Brant, Yelmer Debouck en Emiel Vandewalle 
Redactie: Bertrand Vande Ginste - www.woumen.eu

Foto's: Raph De Brant - Bertrand Vande Ginste

Film: Bertrand Vande Ginste

Bedank, het was voor mij een voorrecht om deze opgravingen te mogen volgen!

dinsdag 16 november 2021

Steltloperszone nabij ‘De Blankaart’ is wilgenvrij

“Ze hebben getrokken, gesleurd, gevloekt en gesakkerd maar ook heel veel gelachen. Het heeft hen vele uren gekost en sommigen ook blaren op de handen, maar het werk is af”, aldus Blankaartconservator Guido Vandenbroucke. Een grote steltloperszone nabij ‘De Blankaart’ is wilgenvrij gemaakt. Dank aan de tientallen vrijwilligers die er vele uren hebben doorgebracht en weten hoe taai en koppig een jonge wilgenscheut kan zijn.
Het wordt volop genieten aldaar in 2022, voor mens en vogel.


Echt, een superdikke allemaal !!!

.
Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

zondag 31 oktober 2021

Het was lekker en gezellig tafelen bij ‘Cafe Mange KWB – Woumen’

De Woumense KWB-afdeling startte haar 63ste werkjaar met ‘Café mangé’.

Vorig jaar bleef het café gesloten maar dit jaar mocht het gelukkig terug voor een avond open.  Vrijdag 22 oktober daagde een dertigtal leden op om te genieten van de lekkere spaghetti klaargemaakt door huiskok Els Daenekindt.  Voorzitter Hubert Sanders lichtte achteraf de geplande activiteiten van het werkjaar toe.


Proficiat aan huiskok Els DaenekindtRedactie: Bertrand Vande Ginste - www.woumen.eu


vrijdag 29 oktober 2021

Oudercomite verkocht bloemen voor nieuwe speelplaats

Het oudercomité van de vrije basisschool ‘De Veerkracht’ verkocht chrysanten en viooltjes om de aanleg van de speelplaats verder te financieren.

Proficiat!

Foto: Lars Devos, Steven Vanhaverbeke, Jürgen Desmyter, Josephine Bardijn, Kelly Es en Gwenni Coulier zitten op de Spiderkid en daarachter bemerken we het Apenparcours

 
Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu
 


maandag 25 oktober 2021

De leuke Woumense kindermusical ‘Super Gewoon’ terug in de startblokken

Vrijdag 22 oktober was er in de vrije basisschool ‘De Veerkracht’ auditie voor de in juni geplande ‘Musical Gewoon Super’.  Deze musical zou normaal  in 2019 doorgaan maar door pandemie diende men  twee weken voor de uitvoering alles  te annuleren en dit tot grote spijt van de leerlingen die alles al tot in de puntjes hadden ingeoefend.  

Een veertigtal leerlingen schreven zich in om deel te menen aan de auditie waarbij een medewerker van Studio 100 meester Tom kwam adviseren voor de keuze van de diverse rollen.

 

We kijken er alvast naar uit!

Redactie: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu

 

woensdag 29 september 2021

Herdenking oorlogsslachtoffers

Dinsdag 28 september was er een plechtig jaargetijde voor de overleden parochianen en voor de slachtoffers van de beide wereldoorlogen.  Na de viering stonden de vaandeldragers van de vaderlandslievende verenigingen bij het monument van de militaire en burgerlijke oorlogsslachtoffers vop het Kerkplein.  De leerlingen van de basisschool maakten de kring rond.  We zien Leon Dewijze tijdens het spelen van de Last Post na het neerleggen van de bloemen.Bewonderenswaardig - Walter en Regina fietsen steeds op zes wielen

Walter Deklerck en Regina Carrette wonen in de Pollaertstraat in Woumen en maken al hun fietstochten met een driewieler.  In de loop van het...