maandag 26 november 2018

60 jaar Fanfare 'Hoger Op' - KWB - Chiro


>>> Fotoalbum (klik hier)

In 1958 zagen drie Woumense organisaties het levenslicht: Chiro-Woumen, fanfare ‘Hoger Op’ en KWB-Woumen.  Nu ze alle drie de leeftijd van zestig jaar jong bereikt hadden, sloegen ze de handen in elkaar om de Woumenaars een schitterend weekend te serveren.  Zaterdag jl was cc Kruispunt uitverkocht voor het optreden van de humorischtische sensatie van dit jaar ‘Die Verdammte Spielerei’. Iedereen kon tijdens deze avond alle lachspieren laten werken maar tevens ook de oren spitsen voor de schitterende saxofoonklanken.  Zondag jl luisterde de fanfare de eucharistieviering op terwijl de andere organisaties ook de viering hielpen verzorgen. ’s Middags was oc ’t Woumenhof helemaal volgelopen om aan te schuiven voor een heerlijke menu. De besturen en leden van de diamanten verenigingen waren dan ook heel blij na zo’n schitterend weekend. Op de foto zien we de muzikanten van de koninklijke fanfare ‘Hoger Op’, bestuursleden van de KWB en de leiding van de Chiro.
Homilie door priester Bart Malfait

Broeders en zusters,
in onze samenleving zijn er zoveel wetten en regels … Van zodra je op straat komt, geldt het verkeersreglement. Waar we komen, leven of werken, gelden regels: zo zijn er burgerlijke wetten, arbeidsreglementen, schoolreglementen, huishoudelijke reglementen, statuten in verenigingen, spelregels in de sport, en in mei laatstleden werd de Europese wet voor de bescherming van persoonlijke gegevens en privacy van kracht. We kunnen aan al die regels en wetten niet voorbij.
Een mens zou zich wel eens de vraag stellen, waar komt het nu eigenlijk op aan? Wat is er van tel? Uitgerekend met deze vraag komt een Schriftgeleerde bij Jezus aandraven: “Wat is het voornaamste gebod?” En de Heer antwoordt: “Hoor IsraĆ«l! De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en al uw krachten. En Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er zijn geen geboden voornamer dan die twee.”
Broeders en zusters, een godsdienstig mens zal dus bij alles wat hij doet, dit dubbelgebod voor ogen houden: God en de naaste beminnen. En deze twee gaan hand in hand. We kunnen moeilijk beweren God te beminnen en we de naaste die naaste ons loopt niet graag zien. Maar langs de andere kant, is het jammer als we wel bekommerd zijn om onze medemens, maar God uit het oog verliezen en geen hart meer hebben voor Hem, want Hij is begin en einddoel van ons leven!

Maar God beminnen, hoe doe je dat dan? Je kan daarbij niet om de concrete mens naast jou voorbij. Hier moeten we opletten om niet in algemene termen over onze naaste te gaan denken. Alsof iedereen onze naasten zijn, maar dat zou in praktijk wel eens kunnen betekenen dat niemand onze naaste is. Ieder voor zich kan er eens over nadenken wie onze naasten concreet zijn. Het zijn de mensen met wie de dagdagelijks te doen hebben: onze man of vrouw waarmee we samenleven, onze kinderen of ouders, onze broers en zussen, onze buur, de collega op het werk, de jongen of het meisje in de klas. En laten we geen al te grote voornemens uit de kast halen om onze naaste te beminnen, want uit ondervinding dat daar meestal niet veel van terecht komt. Laten we veeleer zoeken naar kleine haalbare stapjes. Beminnen is geen kwestie van buitengewone dingen, maar van het gewone buitengewoon trachten te doen.

Liefde is een groot woord, en het heeft veel schitterende kantjes, het is zoals een diamant: elk kantje geeft een lichtglans weer. Wie een diamanten jubileum kan vieren, heeft al veel liefde getoond. We zeggen vandaag proficiat aan de drie jubilerende verenigingen van Woumen: KWB, de fanfare Hoger op en de Chiro. Elke vereniging heeft op zijn eigen manier bijgedragen tot een harmonieuzer samenleven in ons dorp en hebben jong en oud veel mooie momenten bezorgd. Zestig jaar samen op weg kunnen gaan, weliswaar met steeds nieuwe mensen, is een teken dat mensen zich goed voelden en zich bemind wisten.

Maar tegelijk beseffen we dat het steeds weer een opgave blijft om mensen samen te brengen en samen te houden. We hebben met z’n allen zoveel te doen, er is zoveel om naar toe te gaan. We zorgen voor leuke activiteiten, maar de liefde zal van tel zijn. Want pas waar mensen gekend en bemind worden, daar gaan ze graag naar toe. De liefde is altijd en overal de olie van het raderwerk. In een vereniging liggen de kansen voor het grijpen om onze naasten te beminnen. In een vereniging heb je een diversiteit aan mensen, elk mijn zijn talenten, zijn beperkingen en zijn persoonlijkheid. De mensen aanvaarden zoals ze zijn en het goede in hen zien en naar boven halen, dat brengt ons al een heel eind op de goede weg. Je naaste beminnen toont zich in barmhartigheid en geduld als je je ergert aan de trekken van bepaalde mensen. En het is kijken wat je bij je zelf kan veranderen als anderen zich ergeren aan jou. De liefdesgraad in een vereniging is ook te meten aan hoe ze omgaat met de minsten in haar gezelschap. Verheffen we ons boven hen of geven we juist extra aandacht aan de kleinen?

Broeders en zusters,
of wij nu van de KWB zijn, de fanfare Hoger Op of de Chiro, of wij nu gezinnen eensgezind willen samenbrengen, of muziek in het leven van mensen willen brengen of kinderen en jongeren leuke spelnamiddagen willen bezorgen, laten we het steeds doen met veel liefde en genegenheid voor de naaste bij ons en met ons hart bij de Heer. Het zal God plezieren en bijdragen tot een goed en gelukkig leven!>>> Fotoalbum (klik hier)

Eucharistieviering (klik hier)

Redactie, foto’s, film: Bertrand Vande Ginste – www.woumen.eu


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Boerenprotest tegen uitbreiding natuurgebied Handzame- en IJzervallei in Brugge

In een opvallende demonstratie hebben ongeveer 250 boeren met hun tractoren de straten van Brugge gevuld om te protesteren tegen de geplande...