woensdag 1 september 2021

Op 1 september starten we in de nieuwe school !

In en om basisschool De Veerkracht is het momenteel een drukte van jewelste.
In de oude school –die in 2022 afgebroken wordt- is men volop aan het inpakken om eind augustus alles te verhuizen naar de nieuwbouw.  Daar werken de diverse aannemers nog tegen de klok om binnen in het prachtige gebouw alles klaar te krijgen voor de start van het nieuwe schooljaar.
‘Het wordt kantje boordje,’ vertelt directeur Karel Famaey ons tijdens een pauze moment op één van de laatste werkvergaderingen. 
Johan Lannoye, lid van het schoolbestuur, volgde de werken wekelijks op en kon ons vertellen dat de buitenruimte jammer genoeg nog niet klaar zal zijn tegen de start op 1 september.  Men zal dus met de leerkrachten en de leerlingen genoodzaakt zijn om de eerste weken nog gebruik te maken van de oude, vertrouwde speelplaats.
 
Dank aan de zusters van de Heilige Vincentius van Gits
De congregatie leefde reeds decennia lang met het idee om een nieuwe school te bouwen maar allerhande juridische, financiële en organisatorisch problemen stonden tot voor kort de realisatie in de weg.  Toen de nieuwbouw van het wzc Zilvervogel af was,  kwam het oude kloostergebouw vrij.  Dit gebouw kocht de school aan en met de steun van de zusters en de grote spaarpot slaagde men erin om een heel stuk van de nieuwbouw te bekostigen.  Van het oude gebouw resten enkel wat buitenmuren en één stenen trap.  Samen met architect Peter Seys werd gezocht naar de ideale invulling van het oude kloostergebouw.  Op het gelijkvloers ontdekken we drie prachtige kleuterklassen, een prachtig en kleurrijk sanitair complex, een zorglokaal, de eetzaal, de leraarskamer, het bureau van de directie en de administratie. Op de verdieping vinden we 6 klaslokalen voor de lagere afdeling en een extra ruimte die men binnenkort wel eens zou nodig hebben als het grote bouwproject rond de Stenenmolenbeek gerealiseerd wordt. (n.v.d.r. wil je foto’s zien van de bouwfases surf dan even naar www.vbwoumen.be )
 
Hoe verliep de bouw ? grote problemen tijdens de werken?
Alle plannen waren klaar eind 2018.  Eenmaal alle vergunningen en het subsidiedossier rond waren, startte aannemer Xavier Braet  de werken in maart 2019.  Het strippen van het oude gebouw verliep heel vlot.  Bij de heropbouw hadden we enkel problemen met de stenen van de buitenmuren.  Bij de eerste levering loste men verkeerde stenen.  Even uitstellen dus … maar na korte tijd bleek dat de juiste stenen niet in productie waren –een administratief foutje.  Toen die eindelijk hun bestemming bereikt hadden, kwam men tot de vaststelling dat het lot niet voldoende stenen bevatte.  Vandaar dat het administratief deel van de school een andere kleur heeft  dan de rest, vertelde EH Michel Verfaille -lid van het schoolbestuur- ons. Deze tegenslag doet het gebouw echter mooier ogen dan voorzien vinden heel wat mensen.
 
Hoe zal de omgeving van de school er dan uitzien?
De verharde speelplaats is deels overdekt.  De witte klinkers zorgen meteen dat er ook een sportveld aangeduid wordt in het open gedeelte.  Achter het verharde deel komt er ook een groenzone.  Daar zal een amfitheater verrijzen om buiten activiteiten te doen, speeltoestellen zullen het geheel verder opsmukken.  Dit alles konden we financieren met de opbrengsten van de sponsorloop, de takeaway maaltijd, …  De aanplantingen die de speelplaats zullen afbakenen,  kunnen aangeplant worden dankzij de steun van de uitgeverij Plantyn (De Veerkracht won een schoolwedstrijd) en van de provincie West-Vlaanderen die via MOS (milieuzorg op school) ook een heel aardige duit in het zakje zal doen, vulde meester Karel aan.
 
En de verhuis … ?
Tijdens het weekend van 28 en 29 augustus wordt alles verhuisd naar de nieuwbouw.  Hier kunnen we helpende handen gebruiken.  Wie zich geroepen voelt om een handje toe te steken kan zich melden bij info@vbwoumen.be
 
 

 
Voor de nieuwe school bemerken we aannemer Xavier Braet, directeur Karel Famaey, verantwoordelijke schoolbestuur EH Michel Verfaille, architect Peter Seys en Johann Lannoye, lid van het schoolbestuur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Boerenprotest tegen uitbreiding natuurgebied Handzame- en IJzervallei in Brugge

In een opvallende demonstratie hebben ongeveer 250 boeren met hun tractoren de straten van Brugge gevuld om te protesteren tegen de geplande...