maandag 24 september 2018

Groot verkiezingsdebat lokt massa volk


Op 14 oktober 2018 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Net als zes jaar geleden organiseerde het bewonersplatform ‘De Blankaartklok’ een groot verkiezingsdebat dat plaats vond in het OC ’t Woumenhof. De zaal liep aardig vol met geïnteresseerden die hun oor even te luisteren wilden leggen bij wat de vertegenwoordigers van de diverse partijen te vertellen hadden. Gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk, nergens anders staat je als inwoner dichter bij het beleid. Het grote verkiezingsdebat was een unieke kans om je goed te informeren.

Na een welkomstwoord door Emanuel Mackelberg, coördinator van het bewonersplatform ‘De Blankaartklok’  mocht moderator en stand up comedian Koen Dewulf, werkzaam in de Vlaamse verenigingen voor dorpsbelangen,  de aanwezige woordvoerders prangende vragen voorleggen.  Voor Idee Diksmuide was Marc Deprez de woordvoerder, Koen Coupille nam het woord voor N-VA, Kurt Vanlergberghe sprak voor SPA-open en mevrouw de burgemeester - provincieraadslid, Lies Laridon vertolkte de ideeën van CD&V.
De andere partijen, Groen en Vlaams Belang konden geen vertegenwoordiger sturen.


Film verkiezingsdebatHet gesprek tussen de deelnemers verliep in een erg rustige sfeer, geen verwijten, geen super geklaag, … misschien wel veel beter dan wat de mensen op zondag om 11 uur op de buis krijgen.
Een eerste te verwachten vraag was deze over het invoeren van referanda in de stad.  Het antwoord van de vier was nogal genuanceerd.  De burgemeester zei dat het moeilijk was om een vraag zo te stellen dat men met ja of nee kan antwoorden, NV-A meende dat met een goede vraagstelling er wel een referendum mogelijk is, SPA-open vertolkte dat er bijvoorbeeld over het ontwerp van de nieuwe markt een enorm gesprek was met de bewoners maar dat dit niet altijd kan leiden tot een akkoord voor alle mensen, bij Idee Diksmuide hamerde men er wel op dat de verzamelde handtekeningen in de prullenmand werden gegooid door de meerderheid.
Toen de moderator vroeg of de politici genoeg geluisterd hadden naar de bewoners was het antwoord vooral dat men naargelang de verkiezingsdatum nadert er steeds meer profileringsdrang komt.De vier politici waren het eens dat er meer zorg dient te komen voor eenzame mensen.  Men vond het tweemaandelijks dorpsrestaurant een bijzonder geslaagd initiatief.  Een idee dat ook werd geopperd was een mogelijkheid bieden om bij het wzc Ijzerheem specialisten de kans te geven om bewoners van Diksmuide de kansen te schenken om op consult te komen en zo niet de verplaatsing naar Ieper, Veurne of Roeselare hoeven te maken.
Kinderopvang was een volgend item in het gesprek en hier pleitte NV-A ervoor dat de stad naast de heel goede privé initiatieven  het heft in handen neemt om dit heikel punt voor veel ouders oplosbaar te maken.
Winkels in de dorpen was en is voor veel mensen een belangrijke zaak.  Het grote probleem kaartten allen aan en dit is de economische leefbaarheid van de buurtwinkels.  Niet elke gemeente kan als Woumen teren op goed draaiende zaken.
Het speelplein in Woumen was een ander heikel punt.  In de vrije basisschool is er reeds meer dan 30 jaar een speelplein.  Dit speelplein is gerealiseerd door de school en het oudercomité van de school.  Enkele jaren terug deed het bewonersplatform ook een duit in het zakje maar het stadsbestuur komt enkel over de brug met centen als de gronden eigendom zijn van de school.  Door een kluwen van vzw’s bij de school, het woon- en zorgcentrum, .. is dit nog altijd niet uitgeklaard en vandaar de rancune.  Andere partijen opperden het idee om op de site waar de Chiro gehuisvest is een speelplein te maken, ook het terrein rond de kerk werd naar voor geschoven.

Het jaren terugkomende probleem van de Steenstraat bleef de aandacht vragen maar hier opnieuw een verwijzende vinger naar andere diensten –Infrax, Agentschap voor wegen en verkeer, …-die eerst hun zegen dienen te geven vooraleer men de werken kan uitvoeren.  Iedereen wil dat er maatregelen komen maar wel niet voor de eigen deur. 
Na de pauze werden de lokale kandidaten voorgesteld maar dat lichtten we toe in een volgend artikel.
Eén van de prangende vragen uit het publiek was nog maar eens de bouwkansen in de Blankaartgemeente. De vier sprekers beaamden dat dit voor Woumen een steeds maar nijpender tekort is en dat men momenteel enkel maar met inbreidingsgebieden kan werken.  Zo staat er ééntje op til in de Kerkhofstraat.
De werken van de nu reeds zo lang besproken ring zouden starten halfweg 2019 en een drietal jaar duren.  De ontsluiting van de A19 blijft dan nog een extra probleem voor de deelgemeente Woumen.  Hier kan de stad niets doen en dient men van hogerhand initiatief te nemen.
Het toerisme in de stad en vooral in Woumen was het voorlaatste puntje dat de moderator aankaartte.  Alle vertegenwoordigers waren het er over eens dat men met Woumen veel meer kansen heeft dan er nu worden gebruikt.  Dat belooft dus voor het dorp.
Als uitsmijter vroeger moderator Koen of er in Diksmuide een voorakkoord is tussen sommige partijen. Met de hand op het hart ontkenden de vier beleidsmensen dat er zoiets zou zijn en dit ondanks de geruchten van de laatste dagen.

Heb je nog vragen voor de politici... stel ze gerust via bertrand.vandeginste@diksmuide.be


 
Redactie, foto's, film: Bertrand Vande Ginste - www.woumen.eu
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Boerenprotest tegen uitbreiding natuurgebied Handzame- en IJzervallei in Brugge

In een opvallende demonstratie hebben ongeveer 250 boeren met hun tractoren de straten van Brugge gevuld om te protesteren tegen de geplande...