maandag 11 september 2017

Bewonersplatform stelde toekomstplannen 2018 voor tijdens algemene dorpsvergadering

Maandag 11 september was er de jaarlijkse algemene dorpsvergadering van het Woumense bewonersplatform ‘De Blankaartklok’. Heel veel Woumenaars waren naar oc ’t Woumenhof gekomen om wat meer te vernemen over wat het bewonersplatform het voorbije jaar gerealiseerd heeft en in de toekomst nog wil verwezenlijken. De meeste interesse was echter wel weggelegd voor de plannen van het nieuwe ontmoetingscentrum.

Coördinator van het bewonersplatform, Manu Mackelberg, verwelkomde de talrijke aanwezigen. Hij was fier dat de bewoners de voorbije week de dertigste editie van De Blankaartklok in de bus vonden. Sinds dit jaar ontvangt het bewonersplatform een subsidie voor de uitgifte van zo’n dorpskrant. Het tijdschrift wordt op 650 exemplaren gedrukt en dat kost natuurlijk wel wat centen daarom organiseerde het bewonersplatform op maandag 25 september een patékaarting in de feesttent op het marktplein en komt de toneelgroep Mevna op 23-24-25 februari terug naar feestzaal ’t Jagershof om iedereen een knotsgekke avond te bezorgen.
>>> Fotoalbum (klik hier)

Wat verwezenlijkte men in het voorbije jaar?
Door het alerte optreden van het bewonersplatform kon het voetpad bij de vrije basisschool ‘gered’ worden.  De aannemer had dit immers zomaar uitgebroken. Dankzij een snel contact met het stadsbestuur werd dit euvel echter snel hersteld en ligt er nu een mooi voetpad voorbij de school.  Het is echter wel jammer dat er geen zettingsvoegen aangebracht werden.  Dit leidt binnenkort zeker tot opgestoken tegels.
De fietssuggestiestrook in de St.-Pietersstraat werd pas voltooid na lang aandringen van de bewonersplatform. 
Het bewonersplatform wil dit jaar nog meer inzetten om Woumen om te toveren tot een kerstdorp.  Men zal terug een kerstboom en een lichtslinger kunnen aankopen voor de prijs van 10 euro.  Dit gebeurt in samenwerking met de WK©G.  De toegangspoorten van het dorp zullen dit jaar nog sterker versierd zijn en dit dankzij de medewerking van het VTI in Diksmuide.  Op 16 december is er dan op het domein van het woonzorgcentrum De Open Link een kerstmarkt in samenwerking met diverse verenigingen.

Nieuw OC bijna rond
Dan was het beurt aan de mensen van het architectenbureau DDM om de plannen voor het nieuwe oc toe te lichten.  Er zijn tussen de architect en de diverse Woumense verengingen een drietal bijeenkomsten geweest waarbij gezocht werd om het oc zo functioneel mogelijk te maken.  Na het zien van heel veel beelden kon iedereen vaststellen dat dit zeker en vast gelukt is.  Het gebouw bevat één bouwlaag van om en bij de 900m³ ernaast is er ook een kleine afgesloten tuin voorzien met eventuele enkele speeltuigen.  Het gebouw is gebouwd in beton en om de akoestiek te waarborgen wordt er spuitpleister gebruikt op de muren.  Het gebouw zal een open gebouw zijn met heel veel glaspartijen zodat je alle ruimten kunt inkijken.  Men hoopt om het aanbestedingsdossier in oktober klaar te hebben om de bouwwerken begin 2018 te kunnen starten met de hoop om eind 2018 het nieuwe gebouw te kunnen in gebruik nemen.

Laatste stand van zaken van de initiatieven vanuit stadsbestuur
Na de pauze kwam het schepencollege aan het woord.  Burgemeester Lies Laridon beklemtoonde dat de openingsuren van de stadsdiensten sinds september gewijzigd zijn en dat men ook een afspraak kan maken buiten de openingsuren.   Schepen Martin Obin gaf wat toelichting bij de realisatie van de nieuwe parkbegraafplaats.  De grondwerken zijn zo goed als af, de ruwbouw van het bijhorende gebouw is klaar en men zal nu overgaan tot het draineren van de grond.  Men hoopt tegen begin november alles klaar te hebben.  Het probleem van de Steenstraat is dubbel enerzijds behoort de weg aan twee gemeenten Houthulst en Diksmuide en anderzijds plant Infrax grote werken in de straat.  Men zal ook nieuwe rioleringen aanleggen en als dat allemaal klaar is, komt er een nieuwe asfaltlaag zodat het slalommen tussen de putten eindelijk voorbij zal zijn.
Schepen Kurt Vanlerberghe meldde dat de proefopstelling bij de uitrit van de Zuidbroekstraat en de Iepersteenweg eerstdaags definitief zal worden.  Het lamentabele fietspad in de Jonkershovestraat wordt binnenkort aangepakt.  Voor de site van de vroegere jongensschool is er een stedebouwkundig attest aangevraagd.
De parkeerstroken in de Woumenweg en de hoge randen van de Iepersteenweg worden aangepakt.  De parkeerstroken zal het stadsbestuur in eigen beheer uitvoeren in het begin van 2018.  Het wordt zeer waarschijnlijk een asfaltlaag maar er werd opgemerkt dat onder die stroken alle nutsleidingen liggen misschien zijn klinkers dan beter om bij problemen open te breken.  Aquafin zal in de Iepersteenweg de asfaltlaag verbreden zodat de randen afgevlakt zullen worden.
De schepen vroeg aan de aanwezigen ten slotte hun mening over het eenrichtingsverkeer in de Kerkhofstraat en het uitrijden waar het verboden is.  Uit de zaal kwamen heel wat reacties dat controleren en verbaliseren de enige mogelijkheid is om de hardleerse overtreders op andere gedachten te brengen.

Alle medewerkers van het bewonersplatform ‘De Blankaartklok’ konden terugblikken op een geslaagde algemene dorpsvergadering en staan verder tot uw dienst.
Medewerkers in alfabetische volgorde: Geert Averbeke, Martina Blondeel, Filip Boen, Wim Coussement, Karel Famaey, Kristien Florizoone, Manu Mackelberg, Danny Van Acker, Pol Vanalderweireld, Bertrand Vande Ginste

Presentatie - algemene dorpsvergadering 11-09-2017 - pdf (klik hier)

>>> Fotoalbum (klik hier)


Redactie, foto's: Bertrand Vande Ginste

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Grote belangstelling voor informatiemoment over waterproblematiek in Ijzer- en Handzamevallei te Woumen

In een goed gevulde zaal van OC Walnes in Woumen vond onlangs een bijzonder druk bijgewoonde informatiebijeenkomst plaats, georganiseerd doo...